Hükümet kanadından edinilen bilgiye göre, kit yönetişim reformu, kamu ihale kanunu, vergide adalet ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi 5 ayrı ana başlıkta çalışmalar hâlâ sürdürülüyor.

Hükümetin üzerinde bir süredir çalıştığı ve geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaşılan tasarruf paketinin yasal boyutları şekillenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Genelgesi çerçevesinde Bakanlığına bağlı malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini açıkladı. Şimşek, "İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere toplamda 300 malmüdürlüğünün kapatılması sağlanacak" dedi.

Öte yandan, hükümetin çalışmaları beş yasa teklifi üzerinde yoğunlaştı.

İdari para cezası uygulanacak

Tasarruf paketinin birinci düzenlemesinde, tedbir başlıklarını uygulamayan kurumlar, kuruluşlar ve kişilere yönelik idari para cezaları ve yaptırımların çerçevesi belirlenecek. İkinci düzenleme ise Kamu İhale Kanunu'nun güncellenmesini içerecek. Üçüncü düzenleme ise Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) reforme edilmesini kapsayacak.

Bu düzenlemeleri vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında atılacak idari ve kanuni düzenlemeler takip edecek. KDV istisnası da tasarruf paketinin bir diğer ayağını oluşturacak. Tasarruf paketinin uygulanması için genelgelerin ardından yasal düzenlemelere geçilecek.

Tasarruf paketindeki tedbir başlıklarına uyulmaması halinde idari yaptırım ve para cezasının uygulanacağı daha önce taahhüt edilmişti. İlk düzenlemede ise bu yaptırımlar ve para cezaları oluşturulacak. Ayrıca, KİT'lerin faaliyetlerini ve yaptıkları işleri denetleyen kanunda da değişiklik yapılacak.

Sıcaklıklar Zirve Yapacak: 3-6 Derece Daha Artış Bekleniyor! Sıcaklıklar Zirve Yapacak: 3-6 Derece Daha Artış Bekleniyor!

KİT'lerin üst yönetim ve yönetim kurulu üyeliklerinde yeniden yapılandırmaya gidilecek. Performansa dayalı ölçüm getirilecek ve KİT'lerin verimliliği artırılmaya çalışılacak.

kamu ihale kanunu değişiyor

Kamu İhale Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle, kamu ihaleleri uluslararası norm ve standartlara uyumlu bir şekilde güncellenecek. Türk vergi mevzuatında bulunan istisnalar da gözden geçirilecek. Bu inceleme kapsamında, hangi istisnaların sağlıklı bir şekilde işlediği, hangilerinin avantaj sağladığı ve hangilerinin avantaj sağlamadığı araştırılacak.

Öncelikli olarak incelenecek konu, KDV istisnasının vatandaşa yansıyıp yansımadığı olacak.

MASAK ve Gelir İdaresi  denetimlerin etkinliği artırılacak

Kayıt dışı ekonomiyle kararlı mücadele devam ediyor. Yapılacak düzenleme çerçevesinde, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve Gelir İdaresi tarafından yapılan denetimlerin etkinliği artırılacak.

MASAK, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadele konusunda mevzuatı güncelleyecek. Ayrıca, bakanlıklar ve üst düzey bürokratlarda görev alanlar için, genelgelere uymayan ya da uygulamayanlara yönelik idari para cezaları ve yaptırımları içeren bir düzenleme yolda.