Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli’nin hazırladığı habere göre, hükümet tasarruf için yeni tedbirlerini devreye alacak.

Özellikle 2024 yılının Temmuz ayından sonra uygulamaya alınacak tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 100 milyar liralık hazinede para kalması hedefleniyor.

100 milyar hedefleniyor

Hükümet, kamuda tasarruf sağlamak amacıyla ardı ardına yeni tedbirler uyguluyor. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren hayata geçirilecek olan tasarruf önlemleriyle 100 milyar liralık bir kaynak sağlanması hedefleniyor.

250 bin adet lojman var

Kamu tasarrufu kavramı genellikle araçlarla ilişkilendirilse de, devlet lojmanlarında da ciddi bir kaynak israfı olduğu ortaya çıkıyor. Ülkemiz genelinde yaklaşık 250 bin adet lojman bulunuyor ve bu yapılar Türkiye'nin her il ve ilçesine dağılmış durumda. Ancak bu lojmanların eski ve atıl olmaları sebebiyle potansiyel gelirlerini tam olarak sağlayamadıkları görülüyor.

1500 TL kirası var

Özellikle büyükşehirlerde bulunan lojmanlardan aylık 30-40 bin lira kira geliri beklenirken, gerçekleşen kira miktarı genellikle 2 bin ila 4 bin lira arasında değişiyor. Bazı lojmanlarda ise kira ücretleri 1.500 lira civarında seyrediyor.

Bunun yanı sıra, devlet lojmanları için geçerli olan yüzde 25 kira zam sınırı da dikkate alınıyor. Ayrıca, bu lojmanlara ait arsaların da oldukça değerli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, atıl durumda olan lojmanların dönüşümüyle önemli bir kaynak elde edilebileceğini ve kira gelirlerinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Diğer bir konu ise yüksek rütbeli memurların kendileri ve aileleri adına birden fazla ev sahibi olmalarına rağmen düşük kira ücretleriyle devlet lojmanlarında oturmaya devam etmeleri. Özellikle Anadolu'da birçok eski ve kullanılmayan lojman dairesinin bulunduğu gözlemleniyor. Bu yapıların dönüşümüyle ekonomiye önemli bir katkı sağlanabileceği vurgulanıyor.

İnşaat sektörü temsilcileri, atıl durumdaki lojmanların ekonomiye ciddi bir yük getirdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin en değerli arazileri üzerinde eski ve kullanılmayan lojmanların bulunduğunu belirtiyor. Bu lojmanların dönüşümünün ekonomiye önemli katkılar sağlayabileceğine dikkat çekiyorlar. Örneğin, 20 dairelik bir lojman sitesinin arsa değerinin 300 milyon TL olduğunu ifade eden temsilciler, bu sitelerdeki kira gelirlerinin aylık aidat ve diğer masrafları bile karşılamadığını, sürekli zarar yazan bir yapı olduğunu dile getiriyorlar. Özellikle büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde, kullanılmayan lojman dairelerinin bulunduğuna işaret ediyorlar. Bu durumun ülke kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmamasına neden olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, depreme dayanıklı olmayan bu yapıların ciddi bir sorun teşkil ettiğine de dikkat çekiyorlar.

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İnşaat sektörü temsilcileri, kamu-özel ortaklığıyla yeni lojmanlar inşa edilerek bu sorunun çözülebileceğini ifade ediyorlar. Türkiye'de ciddi bir konut ihtiyacının olduğunu ancak finansman sorunu nedeniyle ev sahipliği oranının her geçen yıl düştüğünü belirten temsilciler, devletin elinde bulunan bu lojmanları dönüştürerek bu ihtiyaca cevap verebileceğini vurguluyorlar. Zamanında geniş araziler üzerine yapılan bu sitelerin daha makul şekilde yeniden inşa edilebileceğini dile getiriyorlar. Mevcut yapı stokunun yarısının dönüştürülmesi durumunda, hem memurların yeni dairelerde oturabileceğini hem de devletin büyük arazaları değerlendirerek ek gelir elde edebileceğini belirtiyorlar. Şu anda lojman arsalarında 1 milyon konut yapılmasının mümkün olduğunu ifade ediyorlar.