Maliyenin yeni yazılım projesi, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Havelsan iş birliğiyle geliştiriliyor ve kamuda görev yapan toplam 4.2 milyon memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemelerini tek bir sistem üzerinden yönetmeyi amaçlıyor.

Projenin Getirdiği Yenilikler ve Avantajlar

Yeni sistemle, personel maaşlarının tek bir merkezden ödenmesi, mevzuatın daha düzenli hale getirilmesi ve yazılım maliyetlerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Aynı zamanda, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, veri kalitesinin artırılması, analiz edilebilir istatistiklerin üretilmesi ve karar verme süreçlerinin desteklenmesi gibi önemli avantajlar da sağlanacak. Mali şeffaflık ve hesap verilebilirlik de bu sistemin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Sosyal Medya Duyurusu Detayları

Sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, mevcut maaş sisteminden faydalanan 3 milyon memura ek olarak, 1.2 milyon işçi ve sözleşmeli personelin de bu sisteme dahil edileceği belirtildi.

Böylece toplam 4.2 milyon personelin maaş ödemesi hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılacak. Yeni sistemle mevzuat dağınıklığından kaynaklanan uygulama zorlukları dijital yöntemlerle aşılacak.

Ayrıca, maaş ödemelerine ilişkin belgeler elektronik ortamda saklanarak iç ve dış denetim süreçleri kolaylaştırılacak. Vergi matrahının doğru hesaplanması sayesinde olası vergi kayıplarının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Yeni Sistemin Öne Çıkan Avantajları

-Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik: Kamu personel ödeme sistemi, mali şeffaflığı artıracak ve hesap verilebilirliği güçlendirecek.

-Karar Alma Sürecini Destekleyen Raporlama: Detaylı raporlamalar, karar alma süreçlerini destekleyecek.

-Mevzuat Değişikliklerine Hızlı Adaptasyon: Yeni sistem, mevzuat değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlayacak.

-Kullanıcı Dostu Ekranlar: Kullanımı kolay ekranlarla işlem süreçleri basitleştirilecek.

-Kaynak İsrafının Önlenmesi: Kamu kaynakları daha verimli kullanılacak.

-Afet ve Acil Durumlarda Esneklik: Sistem, acil durumlar için organizasyonel esneklik sağlayacak.

-Mükerrer İş Süreçlerini Sonlandırma: Aynı işlemlerin tekrarını önleyecek.

-Uygulamada Birlik: Standartlaştırılmış uygulama süreçleri.

-Çevre Dostu Yönetim Sistemi: Elektronik belgelerle çevre dostu bir sistem oluşturulacak.

-Siber Güvenlik: Havelsan’ın sistemi ile siber güvenlik artırılacak.

Eski Eşi Başhekim Yardımcısını Katleden Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Davası Eski Eşi Başhekim Yardımcısını Katleden Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Davası

Bu sistemin, 2025 yılı itibariyle tüm bileşenleriyle birlikte kullanıma geçmesi planlanıyor.