Türkiye Kamu-Sen, Cumhurbaşkanı'nın bu sözünün devletin taahhüdü olarak kabul ettiklerini Ancak, son ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hızlı artış, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesinin, yaşanan enflasyon ve alım gücündeki erozyonu telafi etmekte yetersiz kalabileceğini göstermektedir denildi.

Mayıs ayı başında ortalama dolar kuru 19 TL dolayında bulunmaktaydı. Buna göre 22 bin TL olacak en düşük memur maaşı 1158 dolar civarına yükselecekti. Şimdi ise dolar kuru 23,4 TL düzeyindedir. Buna göre 22 bin TL olacak en düşük memur maaşı da 940 dolara denk gelecektir. Kaldı ki, döviz kurundaki bu artış bütün harcama kalemlerinin fiyatına da fazlasıyla yansıyacak, dolayısıyla memurun alım gücünde bir iyileşme olmayacaktır.

Eczaneden İlaç Getirmek Hemşirenin Görevi Değildir Eczaneden İlaç Getirmek Hemşirenin Görevi Değildir

Türkiye Kamu-Sen olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün gereğinin yerine getirilmesini bir gereklilik olarak görmekle birlikte, bu artışın bir anlam ifade etmesi için yapılacak artışın 2023 Temmuz zammı ve enflasyon farkı hesabına dahil edilmemesi, yapılacak bu artışın refah payı olarak verildikten sonra temmuz zammı olan %6 artış ve ortaya çıkacak enflasyon farkının uygulanmasıyla memurlarımızın bir nebze olsun rahat nefes almasının sağlanması gerektiği inancındayız.

Ayrıca yapılacak artışların bütün memurlara ve emeklilere aynı miktar ve oranda uygulanmasının adaletin bir gereği olduğunu düşünmekteyiz.