Tecrübeli ve yükseköğrenim mezunu personelin görevde yükselme sınavları sonucunda şef pozisyonuna atandığında, 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 3600 ek gösterge hakkının verilmediği vurgulandı. Bu durumun, pozisyonları gereği şefe bağlı olarak görev yapan sayman ve sayman yardımcılarına bile 3600 ek gösterge hakkı tanınmasına rağmen, şef pozisyonundaki kamu çalışanlarına verilmemesinin bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekildi.

Liyakat-Sen, bu tür yasal çelişkilerin bir an önce giderilmesini ve Kamu Şeflerine 3600 ek gösterge hakkının tanınmasını Cumhurbaşkanlığından talep etti. 

Saldırıya Uğrayan Hemşire İçin Hastane Önünde Eylem! Saldırıya Uğrayan Hemşire İçin Hastane Önünde Eylem!

ŞEF