Kamu Sağlıkçıları Derneği tarafından yapılan açıklamada, adaletin tesis edilmesi talep edildi. 4688 sayılı Kanunun 31. maddesine rağmen, 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yapılan düzenlemelerle diğer kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarının mağdur edildiği belirtildi. Dernek, "Adalet bugün bize, yarın size" prensibiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Açıklamada, 2011 yılında kurumlar arası aynı unvanda olan memurlar arasındaki maaş farklarının düzenlendiği, ancak 2012 yılında toplu sözleşme dönemine giren memurların 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesini aşındırmaya başlayarak farklı unvanlarda mağduriyetlere neden olduğu ifade edildi.

Kamu sağlıkçıları, adaletsizlik iddialarıyla ilgili olarak toplumda kaos ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Dernek, mali haklarda yaşanan eşitsizliklere son verilmesi ve adaletin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Diğer kurumlarda çalışan sağlık memurları 6. Dönem toplu sözleşmede, pandemi döneminde ve sonrasında sağlık iş kollarında 4688 sayılı kanunun 31. maddesine rağmen yapılan iyileştirmelerle mağdur edilmiştir. Oysaki 4688 sayılı kanunun 31. maddesinin ilgili fıkrasında “Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.” diyerek bu tür mağduriyetler oluşması istenmemesine rağmen hem sendikalar hem de kamu işveren temsilcileri çıkarılan taleplerin kanuna uygunluğunu denetlenmeden çıkarmıştır. ·

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Hasta Yakınından Şok İddia! Kocaeli Devlet Hastanesi'nde Hasta Yakınından Şok İddia!

*Bizler bu bozulan dengelerin tekrar düzeltilmesin istiyoruz.

*Bizler tüm sağlık çalışanların eşit hak sahibi olduğunu düşünüyoruz. Bizler Sağlık Bakanlığındaki doktorlarla diğer sağlık kurumlarındaki doktorlar dengeleniyorsa bizim de hakkımız olduğunu düşünüyoruz. ·

*Bizler yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için bir başka yanlışın yapılmasını da istemiyoruz. ·

*Bizler eğer bir farklılık olacaksa uzmanlaşmada, fazla çalışmada olması gerektiğini aksi durum da bir kesime yapılan imtiyazın toplum barışını bozacağını ve toplumu kaosa sürükleyeceğini düşünüyoruz 

*Bizler her kesimin eşit gözetilmesini ve Kamu Personel Rejiminin adil bir şekilde tesis edilmesini istiyoruz

Kamu Sağlıkçıları Derneği