Hükümetin ele aldığı tasarruf planı dahilinde şu an kamu lojmanlarında en fazla ödenen kira tutarının 975 TL olduğu tespit edilirken kira tutarlarının yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

975 TL kira yeniden değerlendirilecek

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin bir parçası olarak, kamu lojmanlarıyla ilgili konular da ele alındı. En fazla 975 lira kira ödenen lojmanlarla ilgili kararların "gözden geçirileceği" ifade edildi.

Kamuda Tasarruf Paketi'nin bir parçası olan lojmanlarla ilgili maddeler şu şekilde açıklandı: 

3 yıl boyunca yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak ve yeni lojman ile sosyal tesis alımı veya yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ise ekonomiye kazandırılacak.

Ancak, yaklaşık 250 bin lojmanın tasarrufu hakkında hükümetin izleyeceği yol konusunda üç seçenek masada değerlendiriliyor. Ekonomi Gazetesi Ankara muhabiri Besti Karalar, bu konuda bilgilere ulaştı.

Kamu lojmanları için 3 seçenek

İlk seçenek, yargı ve güvenlik mensuplarının yaşadığı lojmanlar dışındaki tüm lojmanların ek tesisleriyle birlikte ihaleye çıkarılarak satılması.

Maliye Bakanlığı’ndan Sıkı Denetim: Fiş Almayan ve Hesabını Kullandıranlara Ceza! Maliye Bakanlığı’ndan Sıkı Denetim: Fiş Almayan ve Hesabını Kullandıranlara Ceza!

İkinci seçenek ise, lojmanlarda yaşayanlara evlerini rayiç bedel üzerinden satın almaları için teklifte bulunulması. Satın alınmayan evlerin ise kamuda çalışmayan vatandaşlara satılması.

Üçüncü seçenekte ise, çok düşük kalan kiraların belirlenen rayiç bedel üzerinden artırılması ve en fazla 3 yıl oturma şartı getirilmesi yer alıyor.

Kamu Lojmanı kira bedelleri

Kamu lojmanlarının kiralarıyla ilgili detaylar, 418 No'lu Milli Emlak Genel Tebliği'nde açıklanmış durumda. 2024 yılı için 220 metrekarelik bir lojman için bir kamu görevlisinin ödeyeceği kira bedeli hesaplamaları şu şekilde yapılmaktadır:

Öncelikle, lojman büyüklüğü ne olursa olsun 120 metrekare üzerinden hesaplama yapılır. Bu durumda, 120 metrekare için belirlenen fiyat metrekare başına 11,61 TL'dir. Ancak bu tutardan %30 indirim uygulanır. İndirim tutarı, kira bedelinin %30'u kadar olup, bu durumda 1.393,2 TL'dir. Bu indirim sonrası ödenecek lojman kira tutarı ise 1.393,2 TL - 417,96 TL = 975,24 TL olarak belirlenir.

Ayrıca, lojman bedeli olarak belirlenen 975,24 TL tutarına ek olarak her ay 163,2 TL kapıcı parası alınmaktadır.

418 No'lu Tebliğ'e göre, kamu lojmanlarının kira bedelleri şu şekilde belirlenmiştir: kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekaresi 5 lira 66 kuruş, kalorifersiz konutlar için metrekaresi 8 lira 85 kuruş ve kaloriferli konutlar için metrekaresi 11 lira 61 kuruş.

Kamu lojmanlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 4 lira 64 kuruş yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecektir.