Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliği, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 11. maddesi gereğince kararlaştırıldı.

Değişikliklerin Detayları

Karar Sayısı: 8532

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 11. maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN  

CUMHURBAŞKANI

 Özel Tahsisli Konutlar

16 Temmuz 1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği'ne ekli "Özel Tahsisli Konutlar" başlıklı (1) sayılı cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinde yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1. 7 numaralı alt bentte yer alan “Jandarma Genel Komutan Yardımcısı,” ibaresi “Jandarma Genel Komutan Yardımcıları, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları ve” olarak değiştirilmiştir.

Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi: Kabinede 12 Bakan Değişebilir? Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi: Kabinede 12 Bakan Değişebilir?

2. 8 numaralı alt bentte yer alan “ile Jandarma Genel Komutanlığında” ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük ve Uygulama

Madde 2 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu değişiklikler, kamu konutlarının tahsisi ve yönetiminde yeni düzenlemeler getirerek, ilgili görevli ve yetkililerin konut kullanımında daha geniş bir kapsama alanı sağlıyor.