Arefe günü için belirli bir saat sınırı gözetilmekte ve gece saat 24.00'e kadar çalışanlara yarım mesai ödemesi yapılması gerekmektedir. Arefe gününün gece saat 24.00'ten sonra başlayan kısmı ise tam mesai olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu saatten sonra görevde olan çalışanlara tam mesai süresi yazılmalıdır.

Bordroda bir günlük mesai olarak görünen bayram mesaisinde, işverenler iki yevmiye fazlasını hesaplayarak ödeme yapmaktadır. Ancak, mesai ücretlerine gelindiğinde farklı vergi dilimlerine göre net ücretler belirlenmektedir.

Öncelikle, 725 TL brüt günlük yevmiye üzerinden hesaplandığında, yüzde 20 vergi dilimine göre bir günlük mesai net 975 TL olarak belirlenmektedir. Yüzde 27 vergi dilimine göre ise net ücret 889 TL olmaktadır. Ancak, 1 Temmuz tarihinden itibaren yevmiyeye yüzde 15 zam uygulanacağı bilgisi verildi. Bu nedenle, 30 Haziran gece 24.00'ten 1 Temmuz gece 24.00'e kadar mesai yapanlar için yevmiye brüt 833.75 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, yüzde 20 vergi dilimine göre net ücret 1.121 TL, yüzde 27 vergi dilimine göre ise net ücret 1.022 TL olacaktır.

Bayram öncesinde geriye dönük ödemelerin yapılması durumunda, vergi dilimi yüzde 27 olarak uygulanacağının hatırlatılması önemlidir.

Bu bilgiler doğrultusunda, bayram döneminde mesai yapan çalışanların ödemelerinin vergi dilimine göre düzenlendiği ve 1 Temmuz'dan itibaren yevmiyede yüzde 15 zam uygulandığı belirtilmektedir.