Hükümet memura ocak ayında %30 zam verdi. Verilen zammında içinde toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı ve refah zammı dahildi. Özetle; 1/1/2023 - 30/6/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil %16,48 artış oranının, %13,52 puan eklenmek suretiyle %30 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

OCAK AYINDA YÜZ40,40 ZAM YANSITILMIŞTI

Kamu işçisine ise; memura verilen enflasyon farkı ocak ayında yüzde 10,40 olarak işçilerede 1 Ocak 2023’den itibaren yansıtılmış, maaşlar zamlı olarak ödeniyordu. "Sağlık Bakanlığından Sürekli İşçilere Yüzde 10 Enflasyon Farkı Ödenmesi Yazısı" başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz.

+%10 ZAM İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

İşçiler, Toplu Sözleşme görüşmelerine +%10 zam ile başlerken, hükümetin teklif ettiği %30 zam ile beraber toplam zam oranı %40’ı bulmuş oldu.

 • Diğer taraftan taban ücretin 11.500 TL’ye çıkarılması,
 • Sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenmesi,
 • Her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında “ek ödeme” talebi
 • Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 70 fazlasıyla ödenmesi

gibi ücret artışları hükümetin teklif ettiği %30’luk zam teklifinin dışında gerçekleşecek artışlar oldu.

Türk İş Başkanı Grev kararı için şunları kaydetti:

TÜRK-İŞ'in de HAK-İŞ'in de talebi mayıs ayında işçilerin zamlı ücretini alması yönündedir. Arzu ettiğimiz rakam olması halinde biz bu sözleşmeyi 10-15 gün içinde bağıtlamak istiyoruz. Arzu ettiğimiz rakam olmuyorsa altı ay bile sürerse bizim için mesele değil. Bir yerde buluşabilirsek buluşuruz, buluşamazsak grev kararı dahil tüm seçenekler gündeme gelir. İşçinin razı olmayacağı bir şeye imza atmayız.

ifadelerini kullandı.

turk-is-basin-aciklamasi

Sendikaların hükümetten talepleri özetle şu şekilde oldu:

 • Kamu çerçeve protokolü taban ücret brüt 500TL + % 15 refah payı ile  günlük 575 TL olması teklifi sunuldu.
 • Oluşan ücrete TİS yürürlük tarihi itibariyle ilk altı aylık % 45 zam verilmesi teklif edilmiştir.
 • 833.75 TL ilk altı aylık günlük brüt yevmiye tutara denk gelmesi,
 • Yılda 60 günden az ikramiye ödemesi olan yerlerde , 60 güne tamamlaması.
 • İlave tediye ödemesi belediye şirketleri ve il özel idaresi şirketlerine de ödenmesi.
 • Sosyal yardım maddesi 2023 yılı için aylık net 2500 TL , 2024 yılı için net 3500 TL ödenmesi.
 • Ek ödeme yılda 1 kez net 4000 TL ödenmesi, 2024 yılı için ücret zammı oranın da artılararak ödenmesi.
 • Haftalık 40 saat çalışma uygulanması.
 • Kıdem tazminatı 35 gün, yüksek olan yerler için uygulamanın devam etmesi.
 • 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin de tayin hakkı sağlanması.
 • Meslek kodlarının, yapılan İşler ile uyumlu hâle getirilmesi.
 • Gelir vergisinde % 15 i aşan kısmının işveren tarafından karşılanması.
 • Güvenlik görevlisi arkadaşlar için yüz kızartici, Kamu engelli suçlar hariç ve Sağlık sorunları halinde aynı işyerinde başka işlerde çalıştırılması.
 • Yetki uyuşmazlığı olan İşyerlerinde kamu çerçeve protokolü ile belirlenen ücretlerin avans niteliğinde verilmesi.
 • İşyerine özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanması.
 • Maktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.