Kamu işçileri, normal şekilde vergilendirilen bir gelire sahiptir. Ancak vergi istisnasından yararlanma konusunda kamu işçileri ile asgari ücretli çalışanlar arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu durumda, kamu işçileri de asgari ücretli çalışanlar kadar vergi istisnası tutarından yararlanır.

Kamu işçileri için ise vergi istisnası tutarı, asgari ücretli çalışanların yararlandığı tutarla aynıdır. Yani, kamu işçisi de aynı vergi istisnası tutarından yararlanır ve vergi hesaplamaları bu tutar üzerinden yapılır.

Örnek olarak:

Günlük brüt yevmiyesi 725 TL olan bir işçinin vergi istisnasıyla ilgili hesaplamaları şu şekildedir: İşçinin brüt tediyesi, günlük yevmiye miktarının 13 katı olarak hesaplanır ve 9.425 TL olarak belirlenir. Bu brüt tediye miktarından SGK primi ve işsizlik payı düşüldükten sonra vergi matrahı olan 8.011,25 TL elde edilir. Bu vergi matrahı üzerinden %20 oranında gelir vergisi hesaplanır, yani 1.602,25 TL. Vergi matrahından gelir vergisi düşüldüğünde ise 6.409 TL kalır.

Asgari ücretli bir çalışanın yararlandığı vergi istisnası tutarı ise şu anda 1.276,02 TL'dir. Bu durumda, işçinin vergi istisnasıyla birlikte net tutarı 7.685,02 TL olarak hesaplanır. Yani, işçiden 1.602,25 TL gelir vergisi kesilirken, asgari ücretli çalışanın yararlandığı 1.276,02 TL eklenir ve işçinin eline geçen net miktar 7.685,02 TL olur.

2.Örnek:

725 ₺ Günlük Brüt Yevmiyesi olan bir işçinin %27 vergide vergi istisnalı Tediyesi

725*13 = 9425₺ (Brüt Tediye)

9425*0,85 = 8011,25₺ (Sgk Primi ve İşsizlik Payı düşüldükten sonra ki vergi matrahı)

8011,25%27 = 2163,04₺(gelir vergisi)

8011,25-2163,04 = 5848,21₺

5848,21+1276,02 = 7124,23 ₺

%27 vergide vergi istisnalı net tutar 7124,23 ₺

Örnekte görüldüğü üzere işçiden 2163,04₺ gelir vergisi kesildi ve asgari Ücretlinin şuan yararlandığı 1276,02₺ eklenmiş oldu.

Eğer örnekte ki Tediye brüt ücreti, Asgari Ücret olan 10.008₺' yi aşmış olsaydı, toplam tutardan damga vergisi kesilip, asgari ucretlinin yararlandığı damga vergisi olan 75,96₺ iade edilecekti.