İşçilerin ısrarla dile getirdiği talepler şu şekilde:

Aile yardımı (657 Devlet Memurları Kanunu madde 202) tüm işçilere verilmelidir.

Kadın çalışanlar için hamilelik, süt izni ve genel hükümler (657 Devlet Memurları Kanunu madde 102) anneleri işçi veya memur olarak ayırmaktan vazgeçilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İşyerlerinde çalışanların SGK bildirimlerindeki meslek kodu uygulamaları için genel yazı ve resmi işlemlerin kontrol edilmesi ve mekanizmanın işletilmesi gerekmektedir. Fiilen yapılan işe uygun meslek kodu bildirimi yapılmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Başhekim, Müdür ve Müdür Yardımcısı Zamlı Ek Ödemeleri! Başhekim, Müdür ve Müdür Yardımcısı Zamlı Ek Ödemeleri!

2023-24 vergi dilimleri yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile gelir vergisi tarifesi, yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenmelidir.

Cumhurbaşkanının yetkisini kullanarak daha dengeli bir vergi dilimi belirlenmelidir.

Bakanlık genel müdürlük gibi işyerlerinde tüm işçilerin tayin hakkı için yasal çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Üniversiteler gibi özerk kuruluşlarda çalışan işçiler için aynı pozisyondaki işçiler arasında işveren onayı ile yer değişikliği yapılabilmesi gerekmektedir. Ayrıca, aile bireylerinin sağlık durumlarında hayati tehlike veya uzun süreli tedavi gerektiğinde geçici görevlendirme ile işyeri değişikliği yapılmalıdır.