Nisan Ayı İşsizlik Verileri Açıklandı Nisan Ayı İşsizlik Verileri Açıklandı

Yayınlanan tabloda, çalışanların aldığı eğitimin maaşlara yansımadığı oldukça net bir şekilde görülüyor.

İşte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki bazı unvanların 2023 yılı yıllık kazançları:

Unvan

Yıllık Kazanç (TL)

4D Teknik İşçi

368,552.00

4D Temizlik İşçisi

353,656.12

Pratisyen Hekim

296,672.36

Mühendis

281,025.06

Hemşire

240,104.20

Öğretmen

216,721.04

Memur

210,543.09

Tablodaki veriler, 2023 yılı boyunca her ay alınan maaşların toplamı üzerinden elde edilmiştir.

Eğitim ve Maaş İlişkisi

Yayınlanan tablo, kamu çalışanlarının aldıkları eğitimin maaşlarına doğrudan yansımadığını gösteriyor. Özellikle yüksek eğitim gerektiren pratisyen hekim, mühendis gibi unvanların maaşları ile 4D işçi kadrosunda çalışanların maaşları karşılaştırıldığında, aradaki farkın beklenenden az olduğu dikkat çekiyor.

Detaylı İnceleme ve Değerlendirme

Teknik İşçi ve Temizlik İşçisi Maaşları

4D kadrosunda çalışan teknik işçi ve temizlik işçilerinin yıllık kazançları, diğer unvanlarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek görünüyor. Teknik işçiler 368,552 TL, temizlik işçileri ise 353,656.12 TL yıllık kazanç elde ediyorlar.

En Yüksek Maaşı Alanlar

•  4D Teknik İşçi: 368,552 TL

•  4D Temizlik İşçisi: 353,656.12 TL

Tabloya göre, 4D kadrosunda çalışan teknik işçiler ve temizlik işçileri, diğer kamu çalışanlarına göre en yüksek yıllık kazancı elde ediyor. 4D teknik işçilerin yıllık maaşı 368,552 TL iken, temizlik işçilerinin maaşı 353,656.12 TL olarak belirlenmiş. personel sağlık

Sağlık Camiasında Maaşlar

Sağlık sektöründe görev yapan pratisyen hekimler yıllık 296,672.36 TL, hemşireler ise 240,104.20 TL kazanıyor. 

•  Pratisyen Hekim: 296,672.36 TL

•  Hemşire: 240,104.20 TL

Sağlık sektöründe görev yapan pratisyen hekimler, 296,672.36 TL yıllık kazanç ile maaş sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Hemşireler ise 240,104.20 TL kazanarak, sağlık sektöründe ikinci sırada geliyor. Pratisyen hekimlerin maaşı yüksek eğitim gerektiren mesleklerin kazancı açısından oldukça düşük seyir izliyor.

Eğitim ve Diğer Sektörlerdeki Maaşlar

•  Öğretmen: 216,721.04 TL

•  Mühendis: 281,025.06 TL

Eğitim sektöründe çalışan öğretmenlerin yıllık kazancı 216,721.04 TL iken, mühendisler 281,025.06 TL maaş alıyor. Mühendislerin maaşı, eğitim sektöründeki öğretmenlere kıyasla daha yüksek. 

Düz Memur Maaşı

•  Memur: 210,543.09 TL

Düz memur kadrosunda çalışanların yıllık kazancı 210,543.09 TL olarak belirtilmiş. Bu maaş, öğretmenlerin ve hemşirelerin kazançlarına yakın bir seviyede bulunuyor, ancak teknik işçi ve pratisyen hekimlerin maaşlarından çok daha düşük.