Sosyal medya platformu X üzerinde yapılan bir paylaşımda, Hekim Sen Genel Merkezi’nin Trabzon şubesine kayyum atanmasını içeren bir dilekçe yayınlandı. Bu gelişme, hekimler arasında büyük tepki topladı.

Tepkiler ve İddialar

Oskaraca adlı kullanıcı tarafından dile getirilen iddialar, büyük bir merakla takip ediliyor. Oskaraca, Adil Kurban’ın Genel Başkanlık yarışında karşısına çıkan tek adayın Trabzon Şube Başkanı olduğunu belirtti. 

Oskaraca, Genel Başkan Kurban’ın Trabzon şubesinde kendi ve avukatları gözetiminde iki kez delege seçimi yaptırdığını ve bu seçimlerin usulsüzlüğünü mahkemeye şikayet ettiğini iddia etti. 

Paylaşımında,

Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeylere şahit oluyoruz. Hekimlere bu kadar zulmü, haksızlığı ne sarı sendikalar, ne idarecilerimiz, ne de Sağlık Bakanlığı yapmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Altından daha ne pislikler çıkacak bakalım. Yaklaşık bir yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Sendikayı kurtarana kadar da devam edeceğiz

şeklinde konuştu.

Temsilcilik Görevinden Alınmalar

Kayyum 2

Diğer taraftan İbrahim Önge de Genel Merkez tarafından temsilcilik görevinden alındığını duyurdu. Önge, “Hay maşallah Akdeniz bölgesinde temsilci bırakmamış, hepsinin görevini almış bir başkanla karşı karşıyasınız. Bu durumda ne yapacağız? Olası bir seçimde görevimizi yapıp Akdeniz bölgesinin gücünü göstereceğiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kayyum Talebi

Trabzon şubesine kayyum atanması talebini de içeren dilekçe, hekimler arasında büyük bir yankı uyandırdı. Adil Kurban’ın bu talebi, sendika içindeki gerginliği artırmış durumda. 

Kayyum Hekimsen Iddialar

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

Tarihinde yapılan 2. Olağan genel kurulunun Anayasaya, kanunlara, Sendika Tüzüğüne ve hukukun temel ilkelerine uygun olmaması, tüm iş ve işlemlerin maddi ve fiili gerçeğe aykırı olması sebebiyle genel kurulun hukuka aykırı olduğunun tespiti ile tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesi ve demokratik yönetim anlayışını benimsemeyen şube yönetimine kayyum atanması gerekmektedir.

Hekimler, bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve sendikanın geleceği hakkında endişelerini dile getiriyorlar. Oskaraca’nın iddiaları ve İbrahim Önge’nin açıklamaları, Hekim Sen içinde neler yaşanıyor sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Mahkemeye sunulan Dilekçe’de; 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Seçimleri: Hekimler Önemli Bir Sınavdan Geçiyor Türk Tabipleri Birliği (TTB) Seçimleri: Hekimler Önemli Bir Sınavdan Geçiyor

Tarihinde yapılan 2. Olağan genel kurulunun Anayasaya, kanunlara, Sendika Tüzüğüne ve hukukun temel ilkelerine uygun olmaması, tüm iş ve işlemlerin maddi ve fiili gerçeğe aykırı olması sebebiyle genel kurulun hukuka aykırı olduğunun tespiti ile tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesi ve demokratik yönetim anlayışını benimsemeyen şube yönetimine kayyum atanması gerekmektedir.

9. Dava konusu edilen Hekimsen Trabzon Şubesinin 2. Olağan genel kurulunun 29-30.04.2024 tarihlerinde yapılması kararı ile yapılan genel kurul mevzuatlara aykırıdır.

Bilindiği üzere ulusal mevzuat yanında sendika hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87, 98 ve 151 sayılı Sözleşmeleri ile Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi uluslararası mevzuatlarda yer alan bir haktır. Sendikalar; hukukumuza özel hukuk tüzel kişisi sayılmakta, üye ve delegelerine dava açma ehliyeti tanınmaktadır. Sendika ve üyeleri aralarındaki ilişkilerde demokratik yönetim ilkesini benimsemekle yükümlüdür. Sendikalar ve üst kuruluşları organlarınca yapılan her türlü işlem sendika ve sendikaya üye olma hakkını da kapsadığından, sendikaların tüzük, teşkilat, yönetim ve işleyişlerinin açıkça hukuk devleti ve demokrasi esaslarına uygun olması gerektiği de belirtilmektedir.

•  Anayasanın 2. Maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, 51. Maddesinin son fıkrasında da sendikaların yönetim ve işleyişlerinin demokrasi esaslarına aykırı olamayacağı vurgulanmıştır.

• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 1. maddesinde, “Kanunun amacının kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için idarede örgütlenme haklarını düzenlemek olduğu” belirtilmiştir. Ayrıca, kanunun 3/1-ı maddesinde sendikaların “Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturuldukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olduğu vurgulanmıştır. 20. maddesinde de, “Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların kuruluş ve faaliyetleri, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz” denilmiştir.

Hekim Sen Genel Başkanı Adil Kurban’ın, Trabzon şubesine kayyum atanması talebi ve bu süreçte yaşanan gelişmeler, sendika üyeleri arasında tartışmaları alevlendirdi. Hekimler, sendika içinde yaşanan bu tür olayların çözülmesi ve adil bir yönetim sağlanması için hukuki mücadelelerini sürdürmeye kararlılar. 

Sendika üyeleri, bu tür olayların daha fazla yaşanmaması ve sendikanın asıl amacı olan hekimlerin haklarını savunmaya devam edebilmesi için birlik içinde hareket etmenin önemini vurguluyorlar.

Hekimsen Kayyum