Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından “kalite değerlendirmeleri” konulu açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin 2023 yılına ait süreci 26 Nisan 2023 tarihinde başlayacaktır. İlgili mevzuat kapsamında yer alan kamu, özel, üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları (deprem nedeni ile OHAL kapsamına alınan illerde bulunan kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere) aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde değerlendirilecektir:

Değerlendirmeler SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS 112, SKS ADSH setleri üzerinden Genel Müdürlüğümüzce belirlenen standartlar esas alınarak yapılacaktır.

2022 Değerlendirme döneminde SKS puanı 95 ve üzeri olan sağlık kuruluşları değerlendirildikleri tarih itibari ile 1 yıl süre ile değerlendirmelerden muaf tutulacaklardır.

Sağlık kuruluşlarının değerlendirme tarihleri en az 5 (beş) iş günü önce shgmkalitedb.saglik.gov.tr adresli web sayfamız üzerinden ilan edilecektir.

Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunda oluşturulan değerlendirme raporuna Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kalite Sistemi (SBKKS) üzerinden en geç 7 (yedi) gün içinde erişebileceklerdir.

2023 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında sağlık kuruluşu türüne göre değerlendirilecek standart ve göstergelere ait bilgiler ile değerlendirme gün sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Türü ve Büyüklüğü Değerlendirilecek Standartlar* Değerlendirme Gün Sayısı Değerlendirilecek Gösterge Sayısı*** Değerlendirilebilecek Opsiyonel Standart Sayısı
Genel Hastane ve Dal Hastaneleri**

(500 yatak ve üzeri)

Ek 1 2 4+1*** 2
Genel Hastane ve Dal Hastaneleri**

(500 yatak altı)

Ek 1 1 4+1*** 2
Şehir Hastaneleri Ek 2 3 4+1*** 2
Akıl ve Ruh Sağlığı Hastaneleri Ek 5 1 5 2
Kadın Doğum Hastaneleri

(500 yatak ve üzeri)

Ek 4 2 4+1*** 2
Kadın Doğum Hastaneleri

(500 yatak altı)

Ek 4 1 4+1*** 2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri Ek 3 1 5 2
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri/Hastaneleri SKS ADSH
(Standartların tamamı)
1 5 2
Diyaliz Merkezleri SKS Diyaliz
(Standartların tamamı)
1 5 2
****112 Ambulans Başhekimlikleri SKS 112
(Standartların tamamı)
**** 5

*Değerlendirme sürecinde sağlık kuruluşunda sunulmayan hizmetlere ilişkin bölüm ve standartlar değerlendirme ekibinin kararı ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

** Kadın doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, akıl ve ruh sağlığı hastaneleri hariç olmak üzere diğer dal hastaneleri genel hastane standartları esas alınarak değerlendirilecektir.

*** Değerlendirme sürecinde standartlara ilave olarak “Değerlendirilecek Gösterge Sayısı” sütununda belirlenen sayıda gösterge değerlendirilecektir.

SKS Gösterge Yönetim Rehberi’ne göre “HSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” göstergesini takip etmekle yükümlü tüm sağlık kurumlarında söz konusu gösterge değerlendirmeye alınacaktır.  Değerlendirilen gösterge sayısını 5’e tamamlayabilmek için kurumun yapısı ve hizmet kapsamına göre değerlendirme ekibi tarafından 4 gösterge daha belirlenecek ve değerlendirilecektir. Rehbere göre HSTN.GK39 göstergesini takip etmekle yükümlü olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarında ise değerlendirme ekibi tarafından belirlenecek olan 5 gösterge değerlendirme kapsamına alınacaktır.

(4+1 = Ekibin belirlediği göstergeler + HSTN.GKG39)

**** 112 İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri değerlendirme gün sayısı ilin büyüklüğü dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce belirlenecektir.

Sağlıkta kalite değerlendirmelerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, süreçte yer alacak tüm sağlık kuruluşlarımıza başarılar dileriz.

İlgili dokumana erişmek için lütfen tıklayınız

Ek-1 Genel Hastane Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-2 Şehir Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-5 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi Değerlendirilecek Standart Listesi

Ek-6 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Makam Onayı