Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a bir ziyarette bulundu. 

Yapılan ziyaretin ana konusunun memurların şu an alamadıkları toplu sözleşme ikramiyelerinin yeniden düzenlenerek ve geriye dönük olarak ödenmesine ilişkin hazırlanan kanun teklifi oldu. 

Kanun teklifini Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a sunan Önder Kahveci, ziyarette ayrıca 1. Dereceye düşen memurlara söz verilen 3600 ek gösterge konusu, yardımcı hizmetlilerin memur kadrolarına geçirilmesi ve çalışma hayatında öne çıkan başlıklar ele alındı.

Toplu sözleşme ikramiyesinin tekrar yürürlüğe geçmesi

Genel Başkan Önder Kahveci, yaptığı ziyareti değerlendirerek, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin tekrar yürürlüğe geçmesi ve milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşme ikramiyesinin geriye dönük olarak hayata geçirilmesi için hazırladıkları kanun teklifini ilgili Bakan'a sunduklarını belirtti. 

Onder Kahveci Calisma Bakani Ziyareti

Genel Sağlık İş Sendikasında Deprem! Genel Merkezi suçlayarak İstifa Ettiler Genel Sağlık İş Sendikasında Deprem! Genel Merkezi suçlayarak İstifa Ettiler

3600 ek gösterge verilmesi

Ayrıca, birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi konusunda adım atılması ve emeklilik sistemindeki adaletsizliğin giderilmesi talebini ilettiklerini ifade etti. 

Emeklilik sistemindeki sorunlar

Emeklilik sistemindeki sorunların çözümüne yönelik önerilerini de dile getiren Kahveci, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi konusundaki ısrarlarını vurguladıklarını kaydetti. 

Giyim yardımı

Ayrıca, bazı hizmet kollarındaki koruyucu giyim yardımlarının artırılması ve aksaklıkların giderilmesi hususunda da Bakan ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. 

Kahveci, Sayın Bakan'a gösterdiği nezaket ve misafirperverlik için teşekkür etti.