Sağlık Uygulama Tebliğinde Yeni Değişiklik Sağlık Uygulama Tebliğinde Yeni Değişiklik

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), asli görevi olan sağlık teknikerliği yanında iş güvenliği uzmanı olarak da görevlendirilen bir başvurucunun, bu görevlendirme süresince ilave ödemelerin yapılması talebiyle ilgili olarak bir tavsiye kararı verdi.

Başvuru sahibi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık teknikeri olarak çalışırken, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı olarak İstinye Devlet Hastanesi'nde haftada bir gün çalışmaya başladığını ve bu görevi sırasında iş sağlığı güvenliği çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ancak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışmalarının karşılığında ücret talebinin reddedildiğini iddia etti ve KDK'ya başvurarak hak ettiği ücretin ödenmesini talep etti.

KDK, başvurucunun iddialarını, idarenin açıklamalarını ve ilgili mevzuatı değerlendirdikten sonra, başvurucunun iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirildiği süreler için ilave ödemelerin yapılması yönünde bir tavsiye kararı verdi.