Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Koca imzası ile yayımlanan Genelgede, can güvenliği mazereti, Eş durumu ve diğer atama ile tayin yer değişikliği başta olmak üzere Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki tayin işlemlerine dair detaylar belirlendi.

SAĞLIK MAZERETİ

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinde yer verilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 28 Nisan 2023 tarihinde memur kadrolarına ataması yapılan personelin; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonun vizeli olduğu birimlerde fiilen 3 yıl süreyle görev yaptığı sabit ise Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinde yer alan sağlık mazeretinden,

Kadroya Geçen Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayininde 1 Yıl Şartı

AİLE BİRLİĞİ

20’nci maddesinde yer alan aile birliği mazeretinden kaynaklı atanma taleplerinin mevzuatta aranılan diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla PDC ve standardın uygun olması halinde değerlendirilerek atama işlemlerinin yapılabilmesi öngörüldü.

atama-genelgesi

CAN GÜVENLİĞİ

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği başlığı altında düzenlenen 21’inci maddeden kaynaklı atanma taleplerinde personelin kendisinin eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasını can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmesi halinde herhangi bir süre şartı aranmadan standardın uygun olması halinde atanma taleplerinin değerlendirilerek atama işlemlerinin yapılabilmesini uygun buldu.

atama-genelgesi-2

DETAYLAR GELECEK! TAKİPTE KALINIZ

Editör: Güler Sağlam