Yeni Şafak’ın ulaştığı tasarruf yasa tasarısı detaylarına göre, denetimler sıkılaştırılırken israfa yol açan idareciler ise hesap verecek. Diğer taraftan maliyeti yüksek mega projeler erteleniyor.

Gereğinden fazla ürün alımına son

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kamu sektöründe tasarruf önlemleri konusundaki işaretinin ardından, kamu maliyesinde sıkı bir politika izlenerek kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilecek. Gereksiz harcamaların azaltılması için önlemler alınacak ve kamuda gereğinden fazla ürün alımı sona erdirilecek.

Yasa ve Genelgelerle açıklanacak

Edinilen bilgilere göre, tasarruf politikalarının bir kısmı yasal düzenlemelerle belirlenecekken, bir kısmı da genelgelerle açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Amerika'daki temaslarının ardından bu çalışmalar hız kazanacak ve ilgili taraflarla görüşülerek uygulamaya geçilecek.

Yeni araç ve bina alımları durdurulacak

Kamuda israfı önlemek için denetimler sıkılaştırılacak ve bürokrasiye yeni araç ve bina alımları durdurulacak. Ayrıca, servis sayılarının azaltılması ve tatil bölgelerinde yapılan etkinliklerin kamunun bulunduğu yerlerde düzenlenmesi gibi adımlar atılacak. Daha önce yaşanan bazı kurumsal harcamaların kamuoyuna yansıması üzerine, gereksiz harcamaların önlenmesi için denetim mekanizmaları güçlendirilecek ve kamu kurumlarının harcamaları daha şeffaf bir şekilde hesap verilebilir hale getirilecek.

Mega ve maliyeti yüksek olan projeler askıya alınıyor

Hükümetin planladığı yatırımların gözden geçirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, öncelikler belirlenerek bir ihtiyaç takvimi oluşturulacak. En acil ve önemli yatırımlar öne çekilerek hızlandırılacak. Ancak, mega ve maliyeti yüksek olan projelerin gerçekleştirilme zamanlaması ekonomik durum düzelinceye kadar askıya alınacak.

Memur Servis Ücreti Maliyeti 2,5 Milyar Lira Memur Servis Ücreti Maliyeti 2,5 Milyar Lira

Bu doğrultuda, öncelikler belirlenerek bir ihtiyaç takvimi oluşturulacak. En acil ve önemli yatırımlar öne çekilerek hızlandırılacak. Ancak, mega ve maliyeti yüksek olan projelerin gerçekleştirilme zamanlaması ekonomik durum düzelinceye kadar askıya alınacak.