Zengin, işçi ve memur arasındaki hiyerarşik düzenlemelerin yasalara aykırı olduğunu belirtti ve yaşanan durumun çalışma barışını bozduğunu ifade etti. 

Sağlık kuruluşlarında işçi statüsünde görev yapan personelin amir ve sorumlu olarak görevlendirilmesinin yasal olmadığını dile getiren Zengin, bu konuda yaşanan mobbing durumlarını gündeme getirerek sendika olarak düzeltilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Başkan Zengin, "İşçi devlet memurunun amiri değildir" diyerek, bu konuda 657 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin açık hükümleri olduğunu vurguladı. Bu mevzuata göre memur ve amir arasında hiyerarşik bir kademelendirme bulunmadığını, dolayısıyla sözleşmeli personelin veya işçilerin memurların amiri olarak atanmasının mevzuata aykırı olduğunu belirtti. 

Zengin ayrıca, sözleşmeli veya işçi personelin kadroya dayalı olarak çalışan devlet memurlarının amiri olarak görev yapamayacağını ve bu durumun sicil raporu düzenleme gibi yetkileri olmadığını ifade etti.

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı, mevcut mevzuatın ve yasaların dikkate alınarak, sağlık kuruluşlarında yaşanan bu tür uygulamaların düzeltilmesini ve yasalara uygun şekilde işleyişin sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.