Türkiye genelinde kitlesel iş bırakma eylemlerinin ardından, sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri, "hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasından" rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar. Emek sömürüsünün artık pervasızca yapıldığı bir dönemde, sağlık meslek örgütleri kendi özgünlüklerini koruyarak bir araya gelme kararı aldılar ve iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar.

TTB'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, sağlık sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Toplantıda, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, merkez konseyi üyeleri Kazım Doğan Eroğulları ve Lütfi Tiyekli, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Serkan Er, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası eş genel başkanları Hüsnü Yıldırım ve Gönül Adıbelli, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Başkanı Reyhan Tüfekçi, Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Derya Mengücük ve yönetim kurulu üyesi Bestami Gündüz, Hekim Sen Ankara Şube Başkanı Banu Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Koray Demirtaş, Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Kandemir, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Taner Balbay, Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörü Cebrail Polat, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Salih Sandıkçı ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür katıldı.

‘İŞ BIRAKMALAR SÜRECEK’

Ek MTV'de Karar Günü: Gözler Anayasa Mahkemesinin Kararında! Ek MTV'de Karar Günü: Gözler Anayasa Mahkemesinin Kararında!

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlık meslek örgütlerinin yan yana geldikçe mücadelede başarılı olduklarını belirtti. İktidarın getirdiği ve “Beyaz Reform” dediği düzenlemelerin sağlık çalışanlarının taleplerinin yalnızca çok küçük bir kısmına yönelik iyileştirmeler yaptığını belirten Fincancı, çoklu kriz ortamlarının hak kayıplarını, güvencesizliği ve geleceksizliği meydana getirdiğini ve hekimler ile sağlık emekçilerinin kaygılarını artırdığını, bunun hekim göçünü tırmandırdığını da vurguladı. Fincancı, “Haklarımızı almadığımız koşulda iş bırakmalara kadar giden bir mücadele hattını çizmiş olacağız. Özellikle, eylül ve ekim ayları tüm çalışma arkadaşlarımızla buluşmalarla geçecek. Kasım ayında da büyük bir mitingi birlikte başarmayı umuyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğulları da AKP heyetinin açıkladığı zam oranının bütün örgütlerce kabul edilemeyeceğini söyledi. Bunun “bilinçli bir yoksullaştırma politikası olduğunu” dile getiren Eroğulları, “Emek sömürüsünün pervasızca yapıldığı bu dönemde, bu örgütlerin kendi özgünlüğünü koruyarak ama birlikte de hareket ederek bir eylem sürecini ördüğünü göreceğiz. Bu eylem sürecinde de haklarımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz, iş bırakmalar da dahil” açıklamasını yaptı.

‘KÖLE OLARAK GÖRÜYORLAR’

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur ise artık bütün sağlık çalışanlarının yoğun çalışma koşulları ve sağlıkta yaşanan şiddet olayları nedeniyle yurtdışına gitmek için bir çaba içerisinde olduğuna dikkat çekti. Uğur, “Sağlık çalışanlarını köle, vatandaşı ise müşteri olarak gören sağlık sistemi içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.