Bilindiği üzere Hürriyet Sağlık-Sen 22 Ağustos 2023 sağlık çalışanlarının 7, dönem toplu sözleşme görüşmelerine atfen özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi amacıyla sendikal hak ve özgürlükler kapsamında uluslararası sözleşmeler, emsal ve bağlayıcı nitelikteki Danıştay kararları, idare mahkemesi kararları ve Anayasadan doğan hakları kapsamında üyelerinin iş bırakma eylemine katılabilmeleri için (hayati risk barındıran ameliyathane, acil servis, yoğun bakım ve diyaliz birimleri hariç olmak üzere) iş bırakma eylem kararı almıştı. Türkiye’nin birçok noktasında oldukça geniş bir katılımla gerçekleşen iş bırakma eylemine yine çok sayıda Hürriyet Sağlık-Sen üyesi katılım göstermişti.

hurriyet-sagliksen-mobbing-4

İş Bırakma Eylemi Sendikal Hak ve Özgürlükler Kapsamındadır.

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli Hürriyet Sağlık-Sen üyesi genel merkez yönetim kurulu tarafından alınan iş bırakma eylem kararını bir dilekçe ile çalışmış olduğu kuruma önceden bildirmiş ve sendikal hak ve özgürlükler kapsamında iş bırakma eylemine katılım göstermiştir. Ayrıca iş bırakma eyleminin gerçekleştirildiği gün anılan kurumda hiçbir şekilde iş ve işleyişte bir aksama da meydana gelmemiştir.

Cimer Şikayetiyle Hemşireye Verilen Ceza İptal Edildi! Cimer Şikayetiyle Hemşireye Verilen Ceza İptal Edildi!

Hürriyet Sağlık-Sen üyesine katılım sağladığı iş bırakma eyleminden dolayı mesaiye gelmediği gerekçesiyle kurumu tarafından kınama cezası verilmiş ve bu cezaya il disiplin kurulu nezdinde itiraz edilmiştir.

hurriyet-sagliksen-mobbing-5

Samsun Valiliği il disiplin kurulunda itiraz üzerine yeniden incelemeye alınan dosyaya Hürriyet Sağlık-Sen adına üyesini temsilen Samsun Şube Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hürriyet Sağlık-Sen Sağlıkta Şiddet ve Mobbingle Mücadele Komisyonu Başkanı olan Selim BAYKAL katılmıştır.

Selim BAYKAL’ın yapmış olduğu başarılı bir sunum ve savunma ile Hürriyet Sağlık-Sen üyesine haksız yere verilmiş olan disiplin cezası iptal edilmiştir. Hürriyet Sağlık-Sen bir kez daha bir üyesi ile ilgili başarılı bir iş çıkarmıştır. Sendikal hak ve özgürlükler kapsamında elde edilen bu başarı ile iş bırakma eylemlerinin ne denli yasal bir hak olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.

Hürriyet Sağlık-Sen

Editör: Güler Sağlam