Sendika Başkanı Büyükşehirlerde Yaşayan Memurlar İçin Yeni Düzenleme Talep Etti! Sendika Başkanı Büyükşehirlerde Yaşayan Memurlar İçin Yeni Düzenleme Talep Etti!

Resmî Gazete'de 9 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 7420 sayılı kanunla intörn hekim ücretlerinin düzenlendiğini hatırlatan TTB, YÖK Başkanlığı'ndan gelen yanıtı eleştirdi. YÖK'ün yanıtında, ücretlerin usul ve esaslarının Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından belirlendiğini ve yükseköğretim kurumlarına gönderildiğini belirttiği ifade edildi.

Ancak TTB, vakıf üniversitelerindeki ücretlendirmenin üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlendiğine dikkat çekti. Bu çerçevede, intörn hekim ücretlerindeki eşitsizliğin giderilmesi için hukuki yollara başvurma kararı aldı.