Türkiye'de Servet Eşitsizliği Zirvede: Servet Dağılımında Büyük Dengesizlik! Türkiye'de Servet Eşitsizliği Zirvede: Servet Dağılımında Büyük Dengesizlik!

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunun bir bölümünde, "2000 yılından bu yana, özellikle Çin gibi G20 ülkelerinde yaşanan içsel ekonomik şokların gelişmiş ekonomileri ciddi şekilde sarsıp, giderek daha fazla etkilediği" ifade edildi.

Raporda, Çin'deki ekonomik şokların, gelişmekte olan ülkelerin üretimini yüzde 10 oranında, gelişmiş ülkelerin üretimini ise yüzde 5 oranında etkilediği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 gelişmekte olan piyasalarındaki şokların, gelişmiş ekonomileri yüzde 4 oranında etkilediğine vurgu yapıldı.

Raporda, G20'deki gelişmekte olan 10 ekonominin (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye) küresel GSYİH içindeki toplam paylarının son 20 yılda iki katından fazla arttığına dikkat çekildi. Özellikle Çin'deki ekonomik şokların gelişmiş ülkelere yayılma riskinin üç kat arttığına da raporda yer verildi.

Raporda ayrıca, Brezilya, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde yaşanan ekonomik şokların da gelişmiş ülkelere yayılma risklerinin orta düzeyde arttığı belirtildi.