Hekim Göçü Kasım Ayında da Aynı Hızla Devam Etti! Hekim Göçü Kasım Ayında da Aynı Hızla Devam Etti!

Denetim raporunda ayrıca, üniversite hastanesinin döner sermayesine ilişkin önemli bulgular da yer aldı. Rapor, hastane eczanesinden ilgili servislere gönderilen ancak kullanılmayan ilaçların SGK'ya faturalandığını ortaya koydu. Bu olay, sağlık hizmetlerinin mali yönetimindeki sorunları gündeme taşıdı.

Ayrıca, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınan tıbbi sarf malzemelerinin, ambarda bulunan miktarıyla uyuşmazlık gösterdiği tespit edildi. Toplam değeri 322 bin 616 TL olan 42 farklı kalemde malzeme, denetim sürecinde dikkat çeken unsurlardan biri oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin hastane yönetimi, denetim sonuçlarına ilişkin açıklama yapmazken, bu gelişmelerin sağlık hizmetlerinin yönetiminde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik taleplerini artırabileceği gözlemleniyor. Sağlık sektöründe mali yönetim ve denetim süreçlerinin daha titiz bir şekilde ele alınmasının önemi bir kez daha vurgulanıyor.