Akasya internet sitesinde yer alan iddialara göre;

  • Fakülte Dekanı 108.000 TL,
  • Dekan Yardımcısı 105.000 TL,
  • Başhekim 103.000 TL,
  • Başhekim Yardımcısının ise 98.000 TL

tutarında döner sermayeden ekleme ek ödeme aldıkları ileri sürülürken, Fakültede çalışan hekimlere ise yalnızca 3 ila 5.000 TL arasında ek ödeme dağıtıldı belirtiliyor.

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir grup öğretim üyeleri, fakülte yöneticilerinin daha yüksek bir ek ödeme aldığını öğrendikten sonra ciddi bir huzursuzluk yaşıyor.

Fakülte yöneticileri, Rektör tarafından verilen ek ödemelerle ilgili olarak diğer öğretim üyelerinden daha fazla ücret alırken, yaşanan adaletsizlik sonrası fakültedeki diğer öğretim üyelerinin adalet duygusunun sarsıldığı ifad ediliyor. Özellikle diş hekimliği fakültesi yöneticilerinin bu konuda ne düşündüğü merak edilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Şen Tunç, Başhekim Prof. Dr. Cihan Bereket, Başkekim Yardımcısı Prof. Dr. Uğur İnan’dan oluşan yönetici kadronun aylık toplam 400 bin Lira aldığı belirlendi.

Diğer yandan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Memurları ise döner sermayeden yalnızca Bin lira alabildikleri dikkat çekti.