Hürriyet Sağlık-Sen’den davaya konu olayla ilgili yapılan açıklamada;

Sendikal güvence hakkı, sendika iş yeri temsilcilerinin gerek sendikaya üye olması gerekse temsilcisi olduğu sendikanın faaliyetlerine katılması nedeniyle yaptırıma uğramaması veya farklı bir muameleye tabi tutulmaması teminatını da içermektedir. Bu durumda bir çalışanın herhangi bir sendikaya üye olması veya sendika temsilcisi olarak mensubu bulunduğu sendikanın faaliyetlerini yürütmesi sebebiyle yaptırıma veya farklı muameleye maruz kalması örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmektedir.

Sendika temsilcilerinin görev yeri değişikliği 4688 sayılı kanuna göre mümkün değildir. Bu görevlendirmeler sendikal güvencenin ihlali ve sendikal faaliyetin engellenmesi kapsamında suç teşkil etmektedir.

İş yeri temsilcimizin görev yapmış olduğu kurumdan geçici olarak 55 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ Aile Sağlığı Merkezine Aile Sağlığı Çalışanı olarak görevlendirildiği belirtilmiş ise de; görev yaptığı toplum sağlığı merkezinde personel doluluk oranının çok üzerinde yeterince personel varlığının olduğu, anılan geçici görevlendirmede görevlendirilen personelin hangi usul ve esaslara bağlı olarak hangi sıklıkla görevlendirildiğinin belli olmadığı, ancak Hürriyet Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası’nın iş yeri temsilcisi olduğu hususunun görevlendirildiği dönemler içerisinde dikkate alınmadığı da aşikârdır.

Gerekçesi ne olursa olsun geçici görevlendirme işleminde görevlendirmenin  ZORUNLU BİR TOPLUMSAL İHTİYACA KARŞILIK VE DOLAYISIYLA DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİNE UYGUN OLMADIĞI,  tarafımızca iş yeri temsilcimizin sendikal faaliyetlerinin ifasının görevlendirme fiiliyle engellenmesinin hedeflendiği sonucuna varılmıştır. “

Ayrıca konuya ilişkin Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sendikal hak arayışında omuz omuza mücadele ettiğimiz üyemizden iş yeri temsilcimize, il başkanımıza ve sendikamızın her ferdinin sendikal faaliyetlerinin engellenmesini amaç güden idareler ve kötü niyetli kişiler her fiili karşısında bizi bulacaktır.

HÜRRİYET SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ- BASIN AÇIKLAMASI

İş bırakma eylemine katılan sendika üyesinin cezası iptal edildi! İş bırakma eylemine katılan sendika üyesinin cezası iptal edildi!

09.11.2023

Anayasamızla güvence altına alınan sendikal hak ve özgürlüklere müdahale en hassas noktamızdır. İş yeri temsilcimizin görevlendirilmesinin tebliğ edildiği aynı gün içinde hızlıca refleks gösterilerek yürütmeyi durdurmalı iptal davamız açılmıştır. Konusunda uzman Hürriyet Sağlık-Sen ASM Komisyonuna ve Hukuk müşavirlerimize emeklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Konunun yakinen takipçisi olacağız. Unutulmamalıdır ki Hürriyet Sağlık- Sen'in her neferi bizim yol arkadaşımız ve en vazgeçilmez değerimizdir.”

Niğde