Son bir yıldır üye sayısı aynı iş kolundaki sendikalı memur sayısının % 2’sinden daha az üyesi olan sendikaların üyeleri diğer sendika üyelerinden daha az toplu sözleşme primi almaktaydı. Bu durum sendikal faaliyetlerin hukuka aykırı bir şekilde sahada adaletsizliğe, baskıya ve hatta mobbinge varan insan haklarına aykırı eylemlerin gerçekleşmesine ve artmasına neden olmaktaydı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetiminden Çalışanlarına Üvey Evlat Muamelesi! Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetiminden Çalışanlarına Üvey Evlat Muamelesi!

Hürriyet Sağlık-Sen Anayasa Mahkemesi’ndeki Davaya Müdahil Olan Tek Sendika Olarak Tarihe Geçmiştir.

Anayasa Mahkemesi nezdinde bu adaletsiz, hukuka aykırı, ulusalar arası iş sözleşmelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve dahi insan haklarına aykırı olan %2 uygulaması, 18 Ocak 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Hürriyet Sağlık-Sen, Anayasa Mahkemesi’nde görülen % 2 kararının iptali davasında sendika avukatı Av. Ersal ERDİL ile temsil edilerek Amicus curiae (kelimenin tam anlamıyla, mahkemenin dostu ) sıfatıyla bu haksızlığa maruz bırakılan tüm sendikalar adına davaya müdahil olan tek sendika olmuştur.

Sendikal hakların önündeki en büyük engel olarak çıkarılan ve asıl amacı Hür-Sen konfederasyonunun güçlenmesini engellemek olan %2 sendikal barajı iptal edilerek adaletin geç de olsa tecelli etmesi sağlanmış ve bazı sarı sendikaların aksine bu karar tüm kamu çalışanları arasında memnuniyetle karşılanmıştır.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK yaptığı açıklamada;

“ Tek amacı Hür-Sen konfederasyonu ve bağlı sendikalarının büyümesini durdurmak ve sendikal faaliyetlerini engellemek olan bu ucube kanun maddesi bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Tek işi ve amacı hukuksuz iş ve eylemleriyle kamu görevlilerine zorbalık yapmak olan sarı sendikalar şunu iyi bilsinler ki artık bu ülkede hukukun üstünlüğü ve bireylerin egemenliği söz konusudur. İşlerine gelmese de hukuka ve kamu görevlilerinin tercihlerine ve kararlarına saygı göstermek zorundadırlar.

Hürriyet Sağlık-Sen olarak bugüne kadar sarı sendikalar gibi hayal ve boş vaat değil, sadece hizmet üretmek için çaba sarf ettik. Özellikle %2 gibi saçma sapan bir uygulamanın yürürlükte olduğu son bir yıl içerisinde olmak üzere sendikamızın kuruluşundan bu güne kadar göstermiş oldukları dik duruş, vermiş oldukları emekler ve sahip çıktıkları bu kutlu davalarındaki başarılarından dolayı başta genel başkan yardımcılarımız olmak üzere tüm il başkanı ve temsilcilerimize ve bilhassa bize inanarak ve güvenerek “bizimkisi kuruş değil, duruş meselesidir” inancıyla bizlere güç katan birbirlerinden kıymetli bizim için sadece üye değil birer değer olan tüm Hürriyet Sağlık-Sen sevdalılarına şahsım ve genel merkez yönetim kurulu olarak çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sizlerle birlikte nasıl ki bu barajı yıktıysak yine hep birlikte yetki mücadelesi vererek tüm haklarımızın elde edilmesi için eskisinden daha da çok çalışmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar önümüze konan barajları dik duruşu ile hiçe sayan Hür iradenin Hür üyesi Hürriyet Sağlık-Sen üyelerine teşekkürü bir borç biliyor, sendikacılık manasında gerçek sendikacılığın mücadelesini vermeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.”

Hürriyet Sağlık-Sen

AYM %2 Başvuru1

aukat

Editör: Serap