Sendikanın yaptığı açıklamada, Kamu işçisi saatlik mesai ücreti 188,98 TL olarak belirlenirken, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için sağlık çalışanlarının brüt saatlik mesai ücretleri aşağıdaki gibi sıralandı:

Uzman Tabip: Normal birim nöbet ücreti 76,47 TL, Riskli birim nöbet ücreti 114,70 TL.

Tabip: Normal birim nöbet ücreti saat başına 68,82 TL, Riskli birim nöbet ücreti 103,23 TL.

Diş Tabibi ve Eczacı: Normal birim nöbet ücreti 61,18 TL, Riskli birim nöbet ücreti 91,76 TL.

Lisans Mezunu Sağlık Personeli (Kadrolu): Normal birim nöbet ücreti 45,88 TL, Riskli birim nöbet ücreti 68,82 TL.

Lisans Mezunu Sağlık Personeli (Sözleşmeli): Normal birim nöbet ücreti 39,46 TL, Riskli birim nöbet ücreti 59,26 TL.

Lise Mezunu Sağlık Personeli (Kadrolu): Normal birim nöbet ücreti 38,23 TL, Riskli birim nöbet ücreti 57,35 TL.

Lise Mezunu Sağlık Personeli (Sözleşmeli): Normal birim nöbet ücreti 33,88 TL, Riskli birim nöbet ücreti saat başına 49,32 TL.

VHİ, Şoför, Hizmetli, Teknisyen: Normal birim nöbet ücreti 28,04 TL, Riskli birim nöbet ücreti saat başına 42,06 TL.