Enflasyon Rekor Kırarken Ekonomistlerden Çarpıcı Yorumlar Geldi! Enflasyon Rekor Kırarken Ekonomistlerden Çarpıcı Yorumlar Geldi!

Sağlık Müdürlüğünün bu kararı, hemşirenin bağlı olduğu sendika tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkemenin Kararı

Davayı ele alan İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 5442 sayılı Kanun uyarınca il içi görevlendirme ve atama yetkisinin valiye ait olduğuna hükmetti. Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile il sağlık müdürlerine de il içi atama ve görevlendirme yetkisi verilmiş olmasına rağmen, bu kararnamenin 5442 sayılı Kanun'a aykırı hususlar içerdiğini belirtti.

Kararnamenin Geçersizliği

Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, 5442 sayılı Kanun'un üstünde olmadığına ve bu kanunun emredici düzenlemelerinin geçerli olduğuna dikkat çekti.

Buna göre, memurların il içi görevlendirme ve atamalarının yalnızca vali tarafından yapılabileceği hükmüne varıldı. Bu doğrultuda, il sağlık müdürü tarafından yapılan hemşire görevlendirmesi hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Hukuki Değerlendirme

İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin kararı, kamu görevlilerinin atanma ve görevlendirilme süreçlerinde yasal düzenlemelere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahkeme, il sağlık müdürünün yaptığı görevlendirme işleminin hukuka uygun olmadığını belirterek, memurların atanma ve görevlendirilme yetkisinin yalnızca vali tarafından kullanılabileceğini vurguladı.