Hemşireler “sağlığa bakan aranıyor” sloganla Sağlık Bakanının bulunduğu kata doğru balon uçurdu.

Hemşireler, bakanlık binası önünde yaptıkları açıklamada, "Yıllardır çözülemeyen ve giderek karmaşık hale gelen sorunlarımızla bizi tek başımıza bırakan bakanlığımıza, hangi koşullarda sağlık sistemimiz içinde çalışmak zorunda olduğumuzu adım adım anlatacağız" dediler. 

Milletvekilleri de destek verdi

Sağlık çalışanlarına destek veren isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de bulundu.

Bakanlık binası önünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Düzelme umuduyla beklerken, 11 ilimizi etkileyen ve büyük yıkımlara neden olan depremlerle sarsıldık. Hem depremzedelerle hem de meslektaşlarımızla birlikte aylarca belirsizlik içinde kaldık, sesimize kulak verilmedi. Yıllardır mezun olan ve önlerine çıkarılan engelleri aşarak atanmayı bekleyen binlerce hemşire var. Sahada acil bir şekilde ihtiyaç olduğu halde atamalar nasıl planlanıyor, bu belirsiz. Çalışma hayatında yıpranan hemşireler emekli olamıyorlar, genç meslektaşlarımızı ise güvenceli ve kalıcı istihdam yerine özel hastanelerde açlık sınırının altında çalışmaya mahkum bırakıyorsunuz."

“Şiddete maruz kalıyor”

İş yerlerimizde iş güvenliğimizi sağlamakla yükümlüyken, her geçen gün artan şiddet tehdidiyle karşı karşıya bırakıldık. Tüm dünyada en sık sözel, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan meslek grubu hemşirelerken, aldığınız hizmet içi eğitimlerin bizi korumasını bekledik. 

2022 verilerine göre, kamu ve özel sektörde çalışan hemşire sayısı 243,565'tir. 2021 yılı OECD sağlık istatistiklerine göre, ülkemizde 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı 2.8'dir. Bu rakam, OECD ortalamasının çok gerisindedir ve Türkiye, 38 üye ülke arasında Kolombiya'nın ardından sondan ikinci sıradadır. Dolayısıyla, hemşire açığı devam ederek sorunlarımızın ana nedeni olmaya devam edecektir.

Sağlık emekçileri adına alanda bulunan CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman,

Tüm sağlık çalışanlarının sesi olmak için buradayız. Sağlık, bir ekip işidir ve hepsinin sayısız sorunu vardır... Onlar için birlikte mücadele etmek zorundayız. Biz hemşireler ve tüm sağlık çalışanları için onurlu ve hak ettikleri bir yaşamı diliyoruz,

dedi. 

Destek için alana gelen EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ise,

SES: Hastalara Sıra Gelmiyor! Şiddet Başlıyor… SES: Hastalara Sıra Gelmiyor! Şiddet Başlıyor…

Bakan Şimşek’in açıkladığı programın kamuda tasarruf programı olmadığını, kemerin sıkılacak bir delik bulunmadığı için emekçinin boğazına urgan geçirme programı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu paketle kamuda çalışan sağlık emekçilerinin kalan son haklarını da tırpanlayacaklarını ilan etmiş durumdalar,

dedi.