CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman’ı ziyaret eden Hemşireler, ziyaretin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman'ı ziyaret eden bir grup hemşire, ardından birlikte bir basın toplantısı düzenledi. 

“3+1 sorununa çözüm bulmalıyız”

Basın açıklamasında konuşan Milletvekili Yaman, "Hemşirelerin görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin aile yaşamlarını etkileyen, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliklerini artıran 3+1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz." şeklinde konuştu.

“En düşük hemşire sayısına sahibiz”

Yaman, Hemşireler Günü dolayısıyla Meclis'te hemşirelerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire sayısının sadece 356 olduğunu, OECD ülkelerinde ise bu sayının 1002 olduğunu belirten Yaman, Türkiye'nin OECD ve AB üyesi ülkeler arasında en düşük hemşire sayısına sahip olduğuna dikkat çekti. 

Türkiye’de hemşireler cezalandırılıyor

Yaman, "Bu durum, hemşireleri tüketen, şiddeti artıran, hastanın bakım sürecini aksatan ve sağlık ekonomisine olumsuz etkiler yaratan bir durumdur." şeklinde konuştu. Aylin Yaman, dünyada hemşirelik mesleğinin ihtisaslaşması için teşvik edildiğini, ancak Türkiye'de ihtisas sahiplerinin adeta cezalandırıldığını savundu.

Hemşire açığı var

Hemşirelerin eğitimine yönelik eleştirilerde bulunan Yaman,

İzmir'de Aile Hekimi Dr. Murathan Şimşek Hayatını Kaybetti İzmir'de Aile Hekimi Dr. Murathan Şimşek Hayatını Kaybetti

Hemşirelerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimleri standart değil, bu açık çoğu zaman pratik çalışma hayatında kapatılıyor. Ülkede bu kadar fazla hemşire açığı varken ve bakım süreçleri bu kadar aksarken, hemşireler ve birçok sağlık meslek grubu maliyet kalemi gibi görülüyor

dedi. 

Hemşirelerin görev tanımları netleştirilmeli

Yaman, sağlık için yapılan her 1 dolarlık yatırımın, ortalama 2-4 dolarlık geri dönüş sağladığını ve daha sağlıklı bir toplum gelişimi sağladığını belirtti. Aylin Yaman, "Tüm bunlar için iyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz, mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3+1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz." görüşünü paylaştı. 

CHP'li Yaman'ın basın toplantısına, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Azize Atlı Özbaş ve hemşireler katıldı.