Gaziantep Kilis Tabipler Odası, asistan hekimler ve akademisyenlerin alamadığı ek ödemelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Gaziantep Üniversitesi Protokol Kapısı’nda sağlık emek meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada, yaşanan mağduriyetler dile getirildi.

112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor! 112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor!

Tabip Odası Başkanı Dr. K. Doğan Eroğulları, meslektaşlarının mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ve ek ödemelerin emekliliğe yansıyacak tek bir ödeme şeklinde talep edildiğini vurguladı. Eroğulları, konunun takipçisi olacaklarını ve meslektaşlarının her konuda yanlarında olduklarını ifade etti.