Ancak yapılan hukuki değerlendirme sonucunda, bu işlemlerin "hemşire" veya "ebe" kadrolarının görev tanımlarında yer almadığı sonucuna varıldı. Genel Sağlık İş Sendikası, bu haksız ve hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi amacıyla başvuruda bulundu, ancak başvuru idare tarafından reddedildi.

Bu nedenle Genel Sağlık İş Sendikası Hukuk Müşavirliği'nin girişimleri sonucunda, Isparta İdare Mahkemesi'nde iptal davası açıldı. Bu davada elde edilecek olan sonuç, emsal niteliği taşıyacak ve aynı mağduriyeti yaşayan tüm sağlık emekçilerini ilgilendirecektir.

Gıda enflasyonu 5 ayın zirvesine çıktı! İşte rakamlar! Gıda enflasyonu 5 ayın zirvesine çıktı! İşte rakamlar!

Genel Sağlık İş Sendikası, görev tanımı göz ardı edilerek yapılan görevlendirmelere karşı her zaman mücadele edeceğini ve sağlık emekçilerini haksız görevlendirmelere karşı korumaya devam edeceğini vurguladı.

Bu dava, sağlık çalışanları hemşire ve ebelere ilişkin önemli bir meseleyi gündeme taşıyor ve sağlık emekçilerinin haklarını korumak amacıyla atılan bir adım olarak dikkat çekiyor. Davanın gelişmeleriyle ilgili haberleri yakından takip edeceğiz ve okuyucularımıza duyuracağız.