Ağustos 2022'de Hekim Sendikası 11 Haziran Platformu olarak, düzenlenen toplantıda "En düşük maaş ödemesi olarak sağlık çalışanına yoksulluk sınırının üzerinde, hekime ise en az iki katı net maaş ödemesi yapılması gerektiği" talebini ortak bir şekilde dile getirildiği hatırlatıldı.

Tabipler Birliği ve STK’ların 11 Haziran’da açıkladıkları talepler;

Ekonomik ve Özlük Haklarımızın Korunması ve Geliştirilmesi

Tüm ücretler, özlük haklarından feragat etmemiz istenmeden; tek kalemde ve emekliliğe yansıyan şekilde olmalıdır. İzin, rapor ve eğitimlerde ücret kesintisi yapılmamalı; ücret belirlemede toplu görüşme değil toplu sözleşme esas olmalıdır.

Tüm sağlık çalışanları, yoksulluk sınırının üzerinde aylık net gelire sahip olmalıdır. Hekimlerin aylık en düşük net geliri, yoksulluk sınırının en az iki katı olmalıdır.

Tüm sağlık çalışanlarının en yüksek derece ve kademedeki ek göstergeleri 3.600’den başlatılmalı; hekimlerin en yüksek derece ve kademedeki ek göstergesi ise en az 7.600 olmalıdır.

Aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı istihdam modelleri nedeniyle oluşan eşitsizliği gidermek amacıyla tek ve güvenceli istihdam modeli sağlanmalıdır.