Sağlık Sendikası Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’a Hapis Cezası Sağlık Sendikası Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’a Hapis Cezası

Hekim Sen Genel Başkanı Adil Kurban, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Genel Başkan Adil Kurban Soruşturma Altında

Hekim Sen Sendikası Başkanı Adil Kurban, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının istendiği soruşturmada, sendikanın mali ve idari işleyişine yönelik birçok önemli konuya açıklık getirmesi isteniyor. Soruşturma kapsamında, sendikanın gelir ve giderlerinin kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına ve bütçe esaslarına uygun olup olmadığı incelenecek.

Mali İşlemler ve İç Denetim İncelemesi

Fatura karşılığı alınan mal ve hizmetlerin yasaya uygunluğu, sendika içinde yapılan iç denetim ve mali işlemlerin kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak işlenip işlenmediği konuları detaylı bir şekilde araştırılacak.

Ayrıca, iç denetim organları tarafından yapılan denetimlerin usul ve yasa yönünden denetiminin yapılıp yapılmadığı da soruşturma kapsamına alındı.

Vergi ve Yasal Yükümlülükler

Soruşturma kapsamında, vergi, sigorta ve benzeri yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin süresinde verilip verilmediği, bunlarla ilgili ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı da mercek altına alınacak. Gelir makbuzları ile gider evraklarının mevzuata uygun olup olmadığına dair detaylı inceleme yapılacak.

Avanslar ve Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, sendika tüzüğüne ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Bu konulara dair Genel Başkan Adil Kurban'ın vereceği ifadeler, sendikanın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Hekim Sen Sendikası'nda yaşanan bu gelişmeler, sendika üyeleri ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.