Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur Naci Karahancı, Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun ile birlikte projenin yerleşkesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Sağlıkçılardan yemek boykotu: Kalitesiz yemek istemiyoruz! Sağlıkçılardan yemek boykotu: Kalitesiz yemek istemiyoruz!

Şubat depremlerinde hayatını kaybeden önceki dönem Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Ayaz'ın adının verildiği yerleşkede, iki ile altı yaş arası çocuklar için tasarlanan kreş ve anaokulu binası kaba inşaat aşamasını tamamladı. Bu yeni yerleşkenin Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Yerleşkede şu an psikososyal alan hizmeti de sunuluyor ve ayrıca gebe eğitimi alanı da bulunuyor. Adıyaman Tabip Odası, sağlık emekçilerinin çocukları için tasarlanan bu kreş ve anaokulu projesiyle, sağlık çalışanlarının iş hayatı ile ailevi sorumluluklarını daha iyi dengeleyebilmesine olanak sağlayacak bir adım atmış olacak.