Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden alım satımı yapılacak ve tüm firmalar belirli oranda kurumlar vergisi ödeyecek.

Vergi Muafiyetleri ve İndirimler Gözden Geçirildi

Maliye bürokrasisi, vergi mevzuatındaki tüm muafiyet ve indirimleri gözden geçirdi. Ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetler listelendi. Kurumlar vergisinden gelir vergisine, KDV’den tapu harçlarına kadar birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetler belirlendi ve kaldırılması planlanıyor.

Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gündeme getirdiği çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması, yeni vergi paketinde yer alacak. Yeni pakette, teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15’in altına düşmemesine yönelik düzenleme yapılacak. Bu uygulama yurt içindeki firmalar için de geçerli olacak. Devletin verdiği teşviklerden veya vergi istisnalarından yararlansa bile, her şirket asgari bir kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak.

Gayrimenkul Satışlarında Yeni Düzenleme

Hükümet, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının yapılması için yeni düzenlemeler getiriyor. İmar rantı veya taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi gündeme gelecek. Bu kapsamda, taşınmazların değerlerine yönelik veriler ve mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

Bütçe Açığına Karşı Tasarruf Tedbirleri

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamalarında yapılacak kesintiler ve yeni gelir artırıcı uygulamalarla yıl sonu bütçe açığının hedeflenen oranın altına düşürülmesi planlanıyor. Bütçe açığının milli gelire oranı için bu yıl yüzde 6,4 hedef konulmuştu. Giderleri düşürüp, kayıt dışı mücadele ve gelir artırıcı diğer uygulamalarla bu oranın yıl sonunda yüzde 5 seviyelerine indirilmesi amaçlanıyor.

İletişim Başkanlığı’ndan Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Yanıltıcı Bilgilere Yalanlama İletişim Başkanlığı’ndan Kredi Kartı Kullanımı ile İlgili Yanıltıcı Bilgilere Yalanlama

Yeni Vergi Paketi ve Meclis Gündemi

AK Parti kaynaklarına göre, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek. Tatil öncesinde ekonomi alanında hazırlanacak bir torba teklifle, vergi mevzuatındaki güncellemelerin yasalaştırılması planlanıyor. Uygulamaya giren tasarruf tedbirlerinin yanı sıra yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerin etkileri eylülden itibaren görülecek. Bu kapsamda, ortaya çıkacak yeni rakamlarla Orta Vadeli Plan eylül ayı içinde güncellenecek.