Türkiye Gazetesi’nde Yeşim Eraslan’ın yaptığı habere göre; doktorların, hastayı görmeden, muayene etmeden hatıra binaen ilaç yazmasını görevi kötüye kullanma olarak kabul etti.

Bir doktorun, hastalarına hatıra binaen ilaç yazdığı iddiasıyla başlayan ve Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olayda, doktor hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden doktora, görevi kötüye kullanma suçundan ceza verildi ve hapis cezası para cezasına çevrildi. Verilen karara hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de doktor itiraz ettiği için dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. 

Kamuda Tasarrufa 5 Önemli Yasal Tedbir Kamuda Tasarrufa 5 Önemli Yasal Tedbir

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu olduğunu belirtti. Daire, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun benzer eylemlerin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilmesi yönündeki kararlarına atıfta bulundu. 

Doktorun sahtecilik suçunu işleyip işlemediğini de değerlendiren Daire, hatıra binaen reçete düzenleme eyleminin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olduğuna hükmetti. Doktorun hastayı muayene ederek reçete oluşturduğuna yönelik savunmasını kabul etmeyen Daire, sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine dair kesin delil bulunmadığına karar verdi ve yerel mahkemenin hükmünü onadı.