İngiltere’deki Hastanelere Siber Saldırı: Acil Kan Bağışı Çağrısı Yapıldı İngiltere’deki Hastanelere Siber Saldırı: Acil Kan Bağışı Çağrısı Yapıldı

Bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde muayene olmak için giden vatandaşın gebelik muayenesi için aldığı randevu ve sonrasında gelişen süreç soruşturma izni verilmesi ile devam ediyor.

Hekimin “tıpta hasta beyanını” esastır ilkesine riayet ederek hastanın beyanına itibar etmesi ve bu şekilde hastayı muayene etmesi görevinin gereklerini yerine getirmeyerek ihmal ve küsur olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verildi.

MHRS Sisteminde Yaşanan Sorunlar Doktorları Zorluyor

MHRS randevu sisteminde yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler, doktorları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Özellikle 18 yaş altı gebelik vakalarında sistemin uyarı vermemesi, doktorların karşılaştığı yaygın sorunlardan biri. Uzmanlar, sistemin tanı konduğu anda 18 yaş altı gebelikleri otomatik olarak uyarması gerektiğini vurguluyor.

3 Dakikada Muayene Beklentisi Gerçekçi Değil

Doktorlardan, her bir hastanın kimliğine, eski sonuçlarına, öyküsüne ve muayenesine yalnızca 3 dakikada bakmaları isteniyor. Bu, oldukça zorlayıcı ve gerçekçi olmayan bir beklenti olarak görülüyor. 

Bir doktor, "Kapıda kimlik kontrolünü de biz mi yapacağız? Muayeneyi kim yapacak? Hastanelerde binlerce yardımcı eleman, sekreter var. Onların ne yapması bekleniyor?" diyerek sistemin aksaklıklarına dikkat çekti.

Doktorlara Yönelik Şiddet ve Hakaretler Artıyor

Sistemdeki bu sıkıntılar, doktorların yükünü daha da artırıyor. Doktorlar, sistem kaynaklı aksaklıklar nedeniyle hastalar tarafından hakarete uğruyor ve hatta fiziksel şiddet görüyor. Bir doktor, "Sistemin tüm sıkıntılarını doktor çekiyor. Doktora hakaret ediliyor, doktor dövülüyor. Bu ne ya!" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Çözüm Bekleyen Sorunlar

Sağlık sisteminde yaşanan bu sorunların çözülmesi, hem doktorların iş yükünü hafifletecek hem de hastaların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almasını sağlayacak. Uzmanlar, MHRS sisteminin iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtiyor. personel sağlık

Soruşturma İzni Verildi!

Soruşturma izni verilmesi kararında şu ifadelere yer verildi:

Yukarıda belirtilen suç iddiası ile ilgili olarak hazırlanan ön inceleme raporu ile dayandığı dosyanın incelenmesi neticesinde;

Dr. [Ad Soyad] isimli hastanın Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene olmak için giden ablasının Dr. [Ad Soyad] tarafından gebe olduğu ona da muayene edip etmeyeceği sorulması üzerine gebe olduğunu söylediği ve arada muayene edilebileceğini söyleyerek kayıt yaptırıp, muayene sırasından ilk gebeliği olduğunu söylemesi üzerine yaşını sorduğunda yaşının 19 olduğunu belirtmesi üzerine, tıpta hasta beyanı esaslık ilkesiyle hastanın beyanına itibar ederek muayene ettiği, ancak her ne kadar hastanın beyanını esas kabul etmiş ise de doktorun ekrandaki sistemden, ilgilinin T.C. kimlik kartı veya hastane sisteminden yaşını kontrol etme imkanının olduğu halde yaşını teyit etmeyerek görevlerin gereklerini yerine getirmede ihmal ve kusurunun olduğu anlaşılan Dr. [Ad Soyad] Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan [Ad Soyad]’ın görevinin gereklerini yerine getirmede ihmal ve kusurunun olduğu anlaşıldığından hakkında 4483 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE”,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9. maddesi uyarınca kararın [Valilik Adı] Cumhuriyet Başsavcılığına ve hakkında ön inceleme yapılan tebliğine, karara karşı itiraz yolu açık olmak üzere kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) günlük yasal süre içerisinde [Valilik Adı] Valiliği aracılığıyla Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkının bulunduğuna,

Karar verildi.

Sorusturma Izni