SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya, hastanelerdeki personel eksikliğinin yoğunluğa ve tıbbi hataların artmasına yol açtığını belirterek, bu durumun sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geri dönüşü olarak görüldüğünü ifade etti.

Devlet hastanelerinde personel, cihaz ve donanım eksikliği; malpraktiste (hatalı tıbbi uygulama) neden olarak hastayla sağlık çalışanını karşı karşıya getiriyor. Sağlıkçılar, hastane kaynaklı yapılan yanlış uygulamanın faturasını hem tazminat olarak hem de canıyla ödüyor. Malpraktist durumunda hekim dışı sağlık çalışanlarının tazminatlarını kendilerinin ödediğini kaydeden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “En önemli sorun personel eksikliğinin yarattığı yoğunluk. Performans sistemi, mesai dışı çalışma, sözleşmeli yöneticilik sistemi daha fazla hasta dayatıyor” dedi.

Yalçınkaya, “Hastanelerin fiziksek yapısı da malpraktiste neden oluyor. İlaç ve tedavi uygulamalarında takip ve onam ile ilgili çok iyi hasta güvenliğini sağlayan sistemler, cihazlar var. Yine cihazların kullanımına uygun kalibrasyonunun akratide firmalar tarafından yapılması gerekiyor. Cihaz, tıbbı sarf gibi malzeme eksikliği de hizmetin niteliğini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT ÖDÜYORLAR

Malpraktis konusunda hekimlere yönelik koruyucu düzenlemeler yeterli düzeyde olmasa da en ciddi sorun yaşayanların hemşireler, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni ve teknikerleri olduğunu kaydeden Yalçınkaya, “Hekimlerdeki ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’, bu grupları karşılamıyor. Dolayısıyla işlerini yaparken tıbbi hatadan kaynaklı maddi ve manevi zararlarda direk tazminat hükümlerini ödemek zorundalar” diye konuştu. Yalçınkaya, “Özellikle 112, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım gibi bölümlerde çalışan hekim dışı sağlık emekçileri için de aynı risk var. Davalar açıldığında arkadaşlarımız kendi birikimleri varsa ödüyor, yoksa bir ömür boyu gelirini tazminatlara ödüyor” dedi.

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Yanlış enjeksiyon, yanlış ilaç verilmesi, yanlış tedavi, oksijen ve azot gibi hastane donanımı kaynaklı ameliyathanedeki hataların sağlıkçıların en çok karşılaştığı tazminat davaları olduğunu belirten

Yalçınkaya, malpraktistin sağlıkçılara yönelik şiddette neden olduğuna dikkat çekti. Yalçınkaya, “Sağlık sistemindeki bozukluğun faturasını tazminat şeklinde maddi olarak ödeyen sağlıkçılar bazen de bunu canıyla ödeyebiliyor. Hasta yakını, sistemden kaynaklı sorunu bilmiyor. Sorunun bizden kaynaklandığını düşünüyor. Bu da sağlıkçılara yönelik şiddete neden oluyor” dedi. Yalçınkaya, bir an önce bu sorunların çözülmesi ve sağlıkçıların kaliteli sağlık hizmeti verebileceği, güvenli çalışma ortamlarına kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Cumhuriyet