Öz Sağlık-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi önünde sendika üyeleriyle birlikte bir açıklama yaptı.

1+1 Yasa Tasarısı İçin Kritik Ziyaret: Genç Sağlık Sendikası Harekete Geçti! 1+1 Yasa Tasarısı İçin Kritik Ziyaret: Genç Sağlık Sendikası Harekete Geçti!

Çınar, Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanlığı tarafından Bolu Valiliği’ne veri giriş personeli ve benzer görevleri yerine getiren emekçi çalışanların şikayet edilmesine sert tepki gösterdi.

400 İşçiye Yapılan Haksız Suçlamalar

Başkan Çınar, yaklaşık 400 işçinin haksız yere suçlandığını belirterek, şikayetlerin sendikal dayanışmaya yakışmadığını vurguladı. “25 yıldır iş yükünden kaytarma telaşı ve baskısıyla 'kamuyu zarara sokuyorlar, usulsüz iş ve işleme neden oluyorlar' suçlaması ile soruşturmaya konu etmek bir sendikaya hiç yakışmamaktadır” dedi. Çınar, Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi’nin emekçileri şikayet etmesinin iş barışını bozduğunu ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

İşçi-Memur Ayrımına Tepki

Çınar, işçi olarak alınlarının ak, kazançlarının helal olduğunu ifade ederek, “Kendi üyelerinin tazyiki ile şikayete konu olan bu durum 25 yıllık ve tamamen kurumların inisiyatifine bırakılmış bir konudur.

Cumartesi günleri poliklinik hizmetlerinin kapalı olması nedeniyle bu arkadaşlarımız cumartesi günü işe çağrılmamaktadırlar. İdarenin tasarrufunda olan böyle bir durum karşısında işçinin suçlanması akıl alır bir durum değildir” dedi.

İş Barışını Bozan Davranışlar

Çınar, Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi’nin bu davranışının emeğe hizmet ettiğini kimsenin savunamayacağını belirterek,

“Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanlığı’nın bu şikayet dilekçesi ile iş barışını koruduğunu da kimse söyleyemez. İşçi-memur ayrımı yapıp, kurumlardaki iş barışını bilerek bozan bu sendika, şikayetini geri almadığı sürece tüm kurumlarda yaşanması muhtemel olayların da tek sorumlusudur”

ifadelerini kullandı.

Mücadeleye Devam

Başkan Çınar, kast sistemi gibi ayrıştırıcı zihniyetle mücadele edeceklerinin altını çizdi. “Türk Sağlık Sen’in şikayet dilekçesinin ardından 25 yıldır sorunsuz ilerleyen çalışma süresi sisteminin yeni atanan memur statülü tıbbi sekreterleri neden rahatsız ettiğini anlamıyoruz. Yetkili Sendika Öz Sağlık-İş olarak bizler sizin yanınızdayız. Genel Merkezimiz ve Hukuk Daire Başkanlığımız yanınızda” dedi.

Hastane Yöneticilerine Çağrı

Çınar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün inceleme başlatması üzerine suskun kalan kurum yöneticilerine seslenerek, “Sizlerden personelinize ve yapmış olduğunuz uygulamaya sahip çıkmanızı bekliyoruz. Polikliniklerin kapalı olduğu hafta sonlarının sorumlusu işçi kadrosundaki veri giriş ve diğer emekçilerimiz değildir. İdare karar alır, personel uygular” dedi.

Çınar, iş barışını bozmaya çalışan Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanlığı’nı kınadıklarını tekrar tüm kamuoyuna duyurdu.