Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Komisyon Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "maliye bürokratları derslerine iyi çalışmalıdır" diyerek y"etkisini aşarak, hukuk düzenini çiğneyerek memurların haklarına ve toplu sözleşmeyi el uzatmaya kalkan maliye bürokrasisini 6 Haziran 2024 perşembe günü saat 10 ikide protesto edeceğiz" dedi.

Memur Sen tarafından yapılan açıklamada:

Hukukun Temel İlkesi: Normlar Hiyerarşisi

Normlar hiyerarşisi, hukuk sistemimizin temel taşıdır ve hukukun üstünlüğünü sağlamanın önemli bir unsurudur. Hukuk kurallarının hiyerarşik düzeni, alt kuralın üst kurala aykırı olmamasını gerektirir. Bu yapı, piramidin tepesinde Anayasa ve hükümlerinin bulunduğu bir piramit yapısına benzer.

Normlar Hiyerarşisi

1. Anayasa: (Madde 53 “…Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.”)

2. Uluslararası Antlaşmalar: (Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı tanıyan İLO Sözleşmeleri 87, 98 ve 151 nolu Sözleşmeler)

3. Kanunlar: (4688 sayılı yasaya göre akdedilip Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Hükümleri)

Hekim Birliğinde Zübük Tartışması: Kim Gerçek Zübük? Hekim Birliğinde Zübük Tartışması: Kim Gerçek Zübük?

4. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

5. Yönetmelikler

6. Adsız Düzenleyici İşlemler: (Tasarruf Tedbirleri Genelgesi)

Temel Dersler

- Ders 1: Alt Norm Üst Normu Düzenleyemez. Adsız düzenleyici işlemle Anayasa ile güvence altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile uygulanacağı taahhüt edilen ve kanuna uygun olarak imzalanıp Resmi Gazetede yayımlanan kanun hükmündeki bir normu düzenleyemezsiniz.

- Ders 2: Bir Norm, Üst Normuna Uygun Olduğunda Geçerlidir. Normlar hiyerarşisinin en altında yer alan genelge, talimat, üst yazı ve resmi yazı gibi idari işlemler, üst normlara uygun olmak koşuluyla anlam ifade eder.

- Ders 3: Bir Kuralın İstisnası Aynı Norm ile Konulabilir. Yorum yoluyla istisna üretilemez. Toplu Sözleşme hükümlerini değiştirmek ancak Toplu Sözleşme ile mümkündür.

Memur Sen Is Birakma Eylemi

Maliye Bürokratlarına Çağrı

Maliye bürokratları, toplu sözleşme hükümlerini herhangi bir genelgeye konu edemeyeceklerini bilmelidir. Ülkemizdeki hukuk düzenine saygı göstermeyi öğrenmeli ve memurların mali, sosyal ve özlük haklarının sadece yasa ve toplu sözleşme ile düzenlenebileceğinin farkında olmalıdır.

Yetkisini aşarak, hukuk düzenini çiğneyerek memurların haklarına ve toplu sözleşmeye el uzatmaya kalkışan Maliye bürokrasisini protesto edeceğiz.

Protesto ve Eylem Planı

Ulaştırma Memur Sen ile birlikte, 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 12.00’de protesto düzenleyeceğiz. Aynı gün saat 10.00-12.00 arasında Ankara ile sınırlı olmak koşuluyla iş bırakacağız ve 81 ilde basın açıklaması yapacağız.

Toplu Sözleşme Hükümleri eksiksiz uygulanana kadar eylemlerimiz devam edecek. Tüm kamu görevlilerini kazanılmış haklarını savunmak için desteğe davet ediyorum.