Bu değişiklik, özellikle "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında bir artışı içeriyor. 

Ayrıca, "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan işlem kodlarına, özellikle KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli, kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlemlere dahil olmak üzere, tüm işlemlerde artış yapıldı. 

Benzer şekilde, "Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan işlem kodlarında da artışa gidildi. KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli, kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları dahil olmak üzere, tüm işlemlerde artış uygulandı.

Ayrıca, "Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodlarında artış yapıldı. 

Usta Maaşları, Müdür Maaşlarının Üstüne Geçti! Usta Maaşları, Müdür Maaşlarının Üstüne Geçti!

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde de artış sağlanarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı. 

Bu değişiklikler, sağlık hizmeti alırken SGK'ya ödenecek ücretlerde artış anlamına geliyor ve sağlık sektörüne ilişkin mali düzenlemeleri içeriyor. 

Yeni Tebliğ için tıklayın

Bu güncellemelerin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.