Sendikamız Genel Sağlık İş üyesi ve aynı zamanda İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi işyeri temsilcisi olan Dr. Fahri ARSLAN, görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirirken yaşanan olay, büyük yankı uyandırdı. Dr. Fahri ARSLAN'a yönelik olarak, hastanın tedavisi için serum takılmaması yönünde görüş bildirdiği gerekçesiyle tehditler ve hakaretlerde bulunuldu. Ayrıca, "doktorları boşuna dövmüyorlar" şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Dr. Fahri ARSLAN, bu söylemlere tepki gösterdiğinde ise saldırıya uğradı ve darp girişiminde bulunuldu. İşyeri temsilcimiz de saldırgan hastadan şikayetçi oldu.

Bu olay sonucunda hasta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla bir şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, Dr. Fahri ARSLAN, hakkında soruşturma başlatıldı ve bu soruşturma ile soruşturmanın selahiyeti gerekçe gösterilerek doktor, görevinden 3 ay süreyle uzaklaştırıldı ve açığa alındı.

Ancak, "Görevden uzaklaştırma" tedbiri, Devlet Memurları Kanunu'nda "en ağır idari tedbir" olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, böyle bir tedbire başvurulması, son çare olarak kabul edilmektedir ve hukuka uygunluğu tartışma konusudur.

“Temsilcimiz Dr. Fahri ARSLAN’a yönelik olarak uygulanan ‘’Görevden Uzaklaştırma’’ tedbiri ise açık şekilde ÖLÇÜSÜZDÜR. İlgili işlemde ‘’soruşturmanın salahiyeti’’ sebep gösterilmiş; ancak herhangi bir idari yönetim görevi üstlenmeyen, bu haliyle soruşturmaya etki etme olanağı bulunmayan temsilcimizin; ‘’Soruşturmanın salahiyetine’’ ne şekilde zarar verebileceği de idarece ortaya konulmamıştır.

İlgili kararın kötü niyetli olduğu, sırf ‘’cezalandırma kastı’’ güttüğü açıkla görülebilen, Anayasanın 10. Maddesi gereğince idarenin açık şekilde saygı göstermekle yükümlü olduğu ‘’Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğu’’ şeklindeki hükme açıkça aykırı olduğu görülmektedir. Öte yandan, idarenin tutumu;  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ‘’herhangi bir nesnel ve makul dayanağı olmaksızın aynı durumdaki bireylere farklı muamelede bulunulması’’ şeklinde tanımlanan ‘’Ayrımcılık Yasağı’’ kapsamında bulunmakta; idare açık şekilde SUÇ İŞLEMEKTEDİR. Nitekim,  Türk Ceza Kanununun ‘’Eziyet’’ başlıklı 96. Maddesi ‘’ Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’ Şeklindedir.

Bu kapsamda; temsilcimiz hakkında uygulanan ‘’Görevden Uzaklaştırma’’ işlemi, açık şekilde HUKUKA AYKIRIDIR.

Genel Sağlık-İş Sendikası olarak, İşyeri Temsilcimize karşı işlenen bu suçu ve temsilcimiz hakkında tesis edilen ‘’görevden uzaklaştırma’’ işlemini KABUL ETMİYORUZ! Sürecin sonuna kadar takipçisi olacak, temsilcimize karşı yapılan haksız fiil ve işlemlere karşı duracağız.

Hayatını kaybeden Başhekime Duygusal Veda! Hayatını kaybeden Başhekime Duygusal Veda!

Dr. Derya UĞUR