HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının açılış konuşmasında, ülkenin en büyük kamu hizmeti sendikası olarak yeni dönemdeki hedeflerini ve mücadele azimlerini paylaştı.

Değerli Bir Dönem Başlıyor

Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın 14. Genel Kurulu sonrası yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti. Bu dönemin en öncelikli hedefinin, 2023 yılı Ocak ayında sendika üye sayılarını lehlerine çevirmek olduğunu belirtti. Bu hedefi gerçekleştirmek için tüm teşkilata teşekkür eden Arslan, sendikanın üye sayısının Türkiye genelinde açık ara lider olduğunu vurguladı. Sendika olarak 276 bin üyeye ulaştıklarını ancak iş kolu genelinde 400 bin civarında sendikasız işçi olduğunu söyledi.

Sendikal Hareketin Gücü

Hemşire Olmayanların Hemşire Forması Giymesine Kim Dur Diyecek? Hemşire Olmayanların Hemşire Forması Giymesine Kim Dur Diyecek?

Arslan, sendikal hareketin sürekli bir gelişim ve büyüme yolculuğu olduğuna işaret etti. İş kolunda hala sendika üyesi olmayan binlerce işçinin bulunduğunu belirten Arslan, bu işçileri sendikaya dahil etmek için çaba sarf etmenin önemini vurguladı. Hizmet-İş Sendikası'nın başarısıyla örnek olan Arslan, kamu hizmetlerinde sendikal örgütlenme çalışmalarının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Büyüme ve Potansiyel

Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük sendikası olması gerektiğini dile getirdi. Sendika olarak potansiyellerinin yüksek olduğunu ve büyüme yolunda ilerleyebileceklerini ifade etti. Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası'nın daha da büyümesinin, sendikal hareketin daha güçlü hale gelmesi anlamına geleceğini sözlerine ekledi.

Kamu Çerçeve Protokolü'nün belediyelerde uygulanmamasının ciddi bir sorun olduğunu belirten HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerin ve belediye şirketlerinin de protokole dahil edilmesi için mücadele verdiklerini ifade etti. Arslan, bu konuda eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile seçimler öncesinde bir mutabakata vardıklarını ancak yeni kabineyle birlikte bu ilerlemenin sağlanamadığını dile getirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü'nün belediyelerde uygulanmamasının önemli bir sorun olduğunu belirterek, bu duruma çözüm arayışlarına vurgu yaptı.

Belediyelerin Eksik Dahil Edilmesi Sorunu

Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü'nün belediyeler ve belediye şirketleri tarafından uygulanmamasının sendikal bir sorun olduğunu belirtti. Bu konuda uzun süredir mücadele verdiklerini dile getiren Arslan, protokole dahil edilmemesinin adil olmadığını ve bu durumun çözümü için çaba harcadıklarını ifade etti.

Eski Mutabakatın İlerlememesi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile seçimler öncesinde protokole belediyelerin dahil edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Arslan, yeni kabine döneminde bu ilerlemenin sağlanamadığını ifade etti. Belediyelerin protokol kapsamına alınması için yapılan çalışmalarda beklenen ilerlemenin gerçekleşmediğini söyledi.

Yüksek Hakem Kurulu'nun Tutumu

Arslan, bu yıl Yüksek Hakem Kurulu'nun Kamu Çerçeve Protokolü'nün prensip kararlarını dikkate alma eğiliminde olduğunu ancak bazı belediye başkanlarının girişimleri sonucunda bu tutumun değiştiğine dikkat çekti. Arslan, bu konuda Yüksek Hakem Kurulu'na çağrıda bulunarak, neden böyle bir değişikliğe gidildiğini sordu.

Çözüm Talebi ve Bağımsızlık Vurgusu

Arslan, belediyelerin protokol dışında bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ve bu karardan dönülmesi gerektiğini ifade etti. Yüksek Hakem Kurulu'nun bağımsızlığına zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, bu konudaki taleplerini net bir şekilde ifade etti ve bu kararın düzeltilmesini istedi.

Bu gelişmeler, Kamu Çerçeve Protokolü'nün uygulanmasının belediyelerin de içinde yer aldığı geniş bir perspektife taşınması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

"52 günlük ilave tediye için yasal düzenleme yapılmalı"

Arslan, 6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde çalışan kadrolu işçilere ödenen ilave tediyelerin, kanundaki açık hükme rağmen yargı kararları nedeniyle mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere ödenmediğini belirtti.

Belediye şirketlerindeki işçilere yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılması talebini yineleyen Arslan, "Bunun için biz Kamu Çerçeve Protokolü'ne, 6772 sayılı Kanunla belediye şirketlerine 52 günlük ilave tediyenin verilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasını içeren ilave madde koyduk. İnşallah yeni dönemde bunun hayata geçirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Belediyelerde yaptıkları başarılı toplu iş sözleşmelerinin zaman içerisinde yüksek enflasyon sebebiyle eridiğini ifade eden Arslan, bunun için sözleşme imzaladıkları birçok belediyeden ek protokol talebinde bulunduklarını vurguladı.

İstanbul'da ilçe belediyelerinde çalışan işçilerin düşük ücretlerle mücadele verdiğini ve tüm girişimlerine rağmen belediye yönetimlerinin ek protokol yapmaya yanaşmadığını belirten Arslan, yaptıkları araştırmada, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin büyük bir bölümünün ek iş yapmak zorunda kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

"Enflasyon ücretlilerin milli gelirden aldığı payı azaltıyor"

Kamu Çerçeve Protokolü'nün imzalanmasının ardından kamuda farklı statüdeki çalışanların, kamu işçilerinin ücretlerini gündeme getirmeye başladığına dikkati çeken Arslan, zor şartlar altında kamu işçilerinin ücretlerinin kıyaslanmasına tepki gösterdi.

Belediyelerde çalışan işçilerin büyük bölümünün asgari ücret düzeyinde ücret aldığını belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz kimsenin aldığı ücret fazla diyemeyiz. Bu enflasyonist sistem, doğal olarak ücretlilerin milli gelirden aldığı payı azaltır, sermayenin milli gelirden aldığı payı yükseltir. Enflasyon böyle bir şey. Yoksuldan zengine akış olur. Temmuz ayı enflasyonu, bizim aldığımız ücret zammını aldı götürdü. Çalışanları birbirine düşürecek sözler ayıp. Gel bakalım sanayide bir çalış, hadi bakalım. Girmeyin bu işlere. Bütün emekçilerin daha fazla ücret almasını destekliyoruz ama kendi üyelerimizin de insan onuruna yakışacak bir ücret almasını talep ediyoruz."

BLOOMBERGHT