PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

2022 Kasım Dönemi Sağlık Personeli İzmir İl İçi Yer Değişikliği Kurası

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2022 Kasım dönemine ait sağlık personellerinin il içi yer değiştirme kurasına ait ilan metni yayınlandı.

Gündem 25.10.2022, 17:08 25.10.2022, 18:40 Cansu Polat
2022 Kasım Dönemi Sağlık Personeli İzmir İl İçi Yer Değişikliği Kurası

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan metninde Sağlık Hizmetleri Sınıfına tabi personel için açılmış olan münhal yerlerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edileceği duyuruldu.

Kasım dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atama başvurularının 24 Ekim 2022 tarihinde başladığı ve 31 Ekim 2022 gece saat 23:59’da sona ereceğini belirtildi.


Sağlık Personeli Kasım Dönemi İl İçi Tayin Dönemi Başladı - TIKLAYINIZ.


İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İlan Metni:

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 KASIM DÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR İLAN METNİ

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2019 tarih ve 2833-88088132 sayılı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine istinaden; 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; İl içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değiştirmesine ilişkin 2022 yılı Kasım dönemi atamaları için;

GENEL ESASLAR:

1- 2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler internet üzerinden ilan edilecektir.

2- 2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama başvuruları 24/10/2022 tarihinde başlayıp, 31/10/2022 tarihinde Saat: 23:59’da sona erecektir.

3- Atama talebinde bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanlarla ilgili kısıtlamaları dikkate alarak kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunabilir.

4- Atama talebinde bulunacak personel Müdürlüğümüz web sitesi (https://izmirism.saglik.gov.tr) Uygulamalar → İl Sağlık Müdürlüğü → Personel Online (https://personel.ism.gov.tr) bağlantısı üzerinden erişim sağlayabileceklerdir. Parolasını bilmeyen ya da hatırlamayan personellerimiz aynı sayfada bulunan “Parolamı Unuttum/Bilmiyorum” bağlantısı üzerinden parola oluşturabilecektir.

5- Personel Online üzerinden atama talebinde bulunan personelin başvurusunu kesinleştirdikten sonra yazdıracağı başvuru formunun kurum amirine onaylatılması, onaylanan formun kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Personeli Atama Birimine en geç 03 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

6- PBS üzerinden müracaatta bulunacak personel en fazla 5 (beş) tercih yapabilecektir.

7- İl içi atanma talebinde bulunan personelin, tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda (Tayin başvuru süresince, Sağlık Bakanlığı tarafından il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge vb. ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde, birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşabilir) bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

8- Münhal açılmış olan kadroya başvuran Sağlık Personelinin yerleştirme işlemleri 01.07.2022 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Hizmet Puanlarının eşit olması halinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde mesleki kıdemi fazla olan personel, mesleki kıdemin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

01.07.2022 tarihinde hesaplanan Hizmet Puanının güncellenmediğini tespit eden personelin, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmiş yeni hizmet puanını, 03/11/2022 tarihine kadar ibraz etmesi halinde yerleştirmelerde yeni hizmet puanı esas alınacaktır.

9- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler, iptal dilekçelerini görev yaptıkları kadrolu kurumlarına ibraz ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacak olup, dilekçelerin Kurum üst yazısı ile 03 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

10- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

11- 2022 yılı Kasım İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılış-başlayış işlemleri atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Belirtilen sürede ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak ayrılış-başlayış gerçekleşmediği takdirde, belirlenen sürenin sonunda atamalar iptal edilecektir.

12- 2022 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasında yerleştirilerek atamasını iptal ettirenler veya ayrılış-başlayış işlemlerinin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunamayacaktır

13- İlçe Sağlık Müdürlüklerine açılan Sağlık Memuru (Röntgen) münhal kadrolarına, Mamografi çekimi yapılması nedeniyle sadece kadın personel müracaat edebilecektir.

14- a) Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK’nın 42.Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) 2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasına başvurarak yerleştirmesi yapılan personelden, Vekaleten Eğitim Görevlisi olarak görev yapanların atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde vekalet görevlerini iptal ettirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik, yurt dışı, hizmet yılı,) personelin başvuruları kabul edilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d) Aylıksız izindeyken Atama ve Nakil Talep Formunu kadrolu kurumlarına bizzat kendileri onaylatamayacak durumda olanların, noter tarafından vekâlet verilen kişilerce Atama ve Nakil Talep Formunun kurumlara onaylatılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.

15- SB TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE BİRLEŞTİRİLEN UNVAN-BRANŞLAR KAPSAMINDA MÜNHAL/KISITLAMALAR BELİRLENMİŞ OLUP;

İl İçi Yer Değişikliğine başvuracak olan personelin aşağıda belirtilen Unvan/Branşları dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

BİRLEŞTİRİLEN UNVAN/BRANŞLAR:

 • Sağlık Memuru (Diş) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Diş Protez Teknisyeni / Sağlık Memuru (Diş Protezi) / Sağlık Teknikeri (Diş)
 • Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) / Sağlık Teknisyeni (Diş) / Sağlık Teknisyeni (Diş Protezi )
 • *Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş) aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknikeri (Diş Klinik Yardımcısı)
 • Sağlık Memuru (Laboratuvar) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Laborant / Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) / Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)
 • Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) / Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)
 • Sağlık Memuru Anestezi aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknikeri (Anestezi) / Sağlık Teknisyeni (Anestezi)
 • Sağlık Memuru Röntgen aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknikeri (Röntgen) / Sağlık Teknisyeni (Röntgen)
 • Sağlık Memuru Toplum Sağlığı aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknikeri (Branşsız) / Sağlık Teknisyeni (Branşsız)
 • Sağlık Memuru Çevre Sağlığı aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) / Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı )
 • Sağlık Teknikeri Diyaliz aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknisyeni (Diyaliz)
 • Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Memuru (Fizik Tedavi) / Sağlık Teknikeri (Hidroterapi)
 • Sağlık Memuru İlk ve Acil Yardım aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
 • Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)
 • (Odyometri) / Sağlık Teknisyeni (Odyometri)

MÜRACAAT SINIRLAMALARI:

Aşağıda belirtilen statüde bulunan personel atama talebinde bulunamayacaktır.

a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; Kadrolu kurumunda (görev yapılan ünvan/branşta) göreve başlama tarihinden itibaren 2 (iki) yılını doldurmayan,

b) Kadrolu Kurumundan Ünvan/Branş olarak çıkış verilmeyen personel,

c) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı

ç) 657 Sayılı Kanunun 4B, 4C, 4D maddeleri ile 663 Sayılı KHK’nın 45/A mad. göre istihdam edilen

sözleşmeli personel ile 45/A sözleşmeli statüden kadroya geçiş yaparak 1 (bir) yıl çalışma süresini doldurmayan personel

d) Sürekli İşçiler

e) DHY’li olarak görev yapan personel

f) 4924 Sözleşmeli Statüde görev yapan personel

g) Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

Yorumlar (0)