2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İtiraz Süreci Başladı

Sağlık Bakanlığı İller Arası 2021 Yılı Yer Değiştirme Atanma Kurasına ait 01.07.2021 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edildi. Bakanlık açıklamasında "PBS üzerinden 14.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır. " denildi.

Gündem 13.07.2021, 15:00 14.07.2021, 22:48 Güler Sağlam
2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İtiraz Süreci Başladı

2021 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İÇİN PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN BAŞVURUSUNU KESİNLEŞTİREN PERSONELİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUP, DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE 01.07.2021 TARİHİNE KADAR OLAN HİZMET PUANLARI PBS ÜZERİNDEN İLAN EDİLMİŞTİR.

HESAPLANAN HİZMET PUANINA İTİRAZI OLANLAR VEYA BAŞVURUSU RET EDİLENLERDEN, 13.07.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 14.07.2021 TARİHİ SAAT 18:00’E KADAR PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA İTİRAZLAR ALINACAKTIR.

HİZMET PUANINA İTİRAZI OLANLARIN, PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN HİZMET PUANI İTİRAZ FORMUNU DOLDURUP KAYDETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURUSU RET EDİLENLER, PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME SONUCU FORMUNA İTİRAZ GEREKÇESİNİ DOLDURUP KAYDETMELERİ VE VAR İSE İTİRAZA AİT BELGELERİ SİSTEME YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

İLAN METNİNİN 12. MADDESİ KAPSAMINDA EĞİTİM KLİNİĞİ BULUNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNİ TERCİH EDENLERDEN, BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLENLERİN, İLAN METNİNİN 12. MADDESİNİN B) BENDİ GEREĞİ EĞİTİM KLİNİĞİ BULUNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TERCİHLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR. BU HUSUSDA İTİRAZLARI BULUNANLARIN DA PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN İTİRAZ GEREKÇESİNİ YAZIP KAYIT ETTİKTEN SONRA İTİRAZ EDİLEN BELGELERİNİ PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN 14.07.2021 TARİHİ SAAT 18:00' E KADAR YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

02.08.2021 TARİHİNDEKİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ, İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDEN SONRA 01.07.2021 TARİHİNE GÖRE YENİDEN HESAPLANAN HİZMET PUANLARINA GÖRE YAPILACAKTIR.

BİLGİ İÇİN TELEFONNUMARALARI:

0312 585 17 56

0312 585 17 57

İtirazlarla ilgili Resmi duyuru için tıklayınız.

HABERİN GEÇMİŞİ

2021 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 02.08.2021 tarihi Pazartesi günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 24.06.2021 tarihinde yapılan toplantısında 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

5.
a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.

b)Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananların görev yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatı kabul edilecektir. Ancak kura tarihi itibariyle (5) beş yılını dolduranların müracaatı kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.

6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2021 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

7. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8. Kura son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir

9. 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26. ve 31. maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
Diğer sağlık personeli ise ekte yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabip ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, yabancı dil şartı hariç başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak; *) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, **) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,
***) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Bu belgeler başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilecektir. Belgeleri eksik olan veya istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin “a)” bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

13.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK’nın 42. Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Halk Sağlığı Laboratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi Başhekim ve Başhekim Yardımcısı, eğitim görevlisi ve vekaleten eğitim görevlisi olarak görev yapan personeller bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde görevlerinden ayrılışlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

14. a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
c) 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta iken 657 sayılı DMK’ nın 4/A maddesine göre kadrolu olarak atanan personelin; 1 yıllık çalışma süresinin hesaplamasında 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre fiilen 3. yılını doldurduğu tarih esas alınacak ve üçüncü yılın bitiminden itibaren aynı yerde fiilen 1 yıl görev yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’si devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi PBS üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 01.07.2021– 28.07.2021 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

18. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

19. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.

20. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Ek -1 Tablo İçin Tıklayınız. 
*Stratejik  (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı  unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir. 
*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (11)
Anestezist 1 ay önce
Sağlık teknikeri anestezi de yok kadrolar da neden ?
ankara 1 ay önce
Ankara Gülhane hastanesi tercih yapacakların iyi düşünmesini isterim.Sonra pişmanlık duymayın.Askerlik yapmayın.
Osman 1 ay önce
Sağlık teknikeri ile sağlık memurunu tercihlerde birleştirmişler yazıklar olsun 30 yıllık bölümle 10 yıllık bölümün hizmet puanı aynı olur mu yine bir tanıdıkları için bütün sistemin içine etmişler
Merkez 1 ay önce
Bazı unvan ve branşlar gruplandırılmış, ek1 tabloyu incelerseniz görebilirsiniz. Örnegin Sağlık Memuru Anestezi ile Sağlık Teknikeri Anestezi gibi. Her iki unvanda aynı yerleri tercih edebiliyor.
Ömer 1 ay önce
Hangi akla hizmet birleştirdiniz acaba sağlık teknikeri ile sağlık memurunun tercihlerini birleştirmeyi yada hangi tanıdığınız için sağlık lisesini bitirip atanan 25 yıllık memur önlisans bölümü ise 15 yıldır var nasıl hizmet puanı yetecek söylermisiniz hiçbir sağlık teknikeri atanamaz boşa umutlanmayın
Tıbbi sek mustafa 1 ay önce
Sağlık teknikeri tıbbi sekreter yok kadrolarda liste yenilenir mi acaba yoksa böylece kalır mı?
Tibbi sekreter 1 ay önce
Evet dediğiniz gibi sağlık teknikeri yok. Birlestirmisler. Ortak tercih yaptırıyorlar Lise ve onlisans mezunlarını. PDC'de de aynı şekilde artık.
Sağlıkcısekreter 1 ay önce
Ev/kira fiyatları uygun olan, disiplinden vazgecilmeden fakat baskı değil keyifle çalışılabilecek, arazi olanların yükünü çalışkan memurlara yükletilmeyen vb. tavsiye edilecek yer varsa lütfen bilgi veriniz.
tıbbi sekreter 1 ay önce
kardeş biraz detaylı bak var tıbbi sekreter
Haziran tayinleri eylülde 1 ay önce
Helal olsun Sağlıkçıya bir darbe daha....
Sağlık çalışanı 1 ay önce
Geçen yıl son başvuru tarihi 2 Temmuz iken bu yıl neden 30 Haziran a çekilmiştir. Geçen yıl 1 hafta süre verilirken bu yıl neden 5 gün. Bunun acilen düzeltilmesi lazım
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
21
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?