Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 Mart 2023 tarih ve 9 nolu Genelge ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı tutarlarını belirledi.

Giyim Yardımı Nedir?

Diğer devlet memurlarına olduğu gibi sağlık personeline yatılan giyecek yardımı da bir kısmı aynıyım çoğunlukla ise nakdi olarak ödenmektedir.  Giyecek yardımından sözleşmeli statüde çalışan Kamu Personeli yararlanamamaktadır. Resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev sırasında giyilmesi zorunlu tutulan giyim eşyaları ayni olarak verilirken, bu kapsam dışında tutulanlara nakdi olarak ödeme yapılabilmektedir. 

Giyecek Yardımı Listesi 2023

Giyecek yardımı, nakdi olarak yapılması durumunda gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak kalan tutar ödeme olarak verilmektedir. Giyim yardımı eşyaları personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre düzenlenmektedir. 

Giyim Yardımı 2023

  • Doktor 97,62 TL, 
  • Hemşire 405,44 TL
  • Teknisyen 97,62 TL 
  • Ebe  454,25 TL, 
  • Hizmetli 262,67 TL

Hemşire Giyim Yardımı 2023 Ne Kadar? 

Hemşire Forması 2 Adet : 194,40 TL
Ayakkabı: 126,42 TL
Kep: 67,34 TL
Çorap: 17,28 TL
TOPLAM: 405,44 TL Tutarında giyim yardımı alacaklar.

hemşire giyim yardımı

EBE Giyim Yardımı 2023 Ne Kadar? 

Ebe Forması 2 Adet :194,40 TL 
Ayakkabı: 126,42 TL
Kep: 67,34 TL
Çorap: 17,28 TL
Önlük: 48,81 TL
TOPLAM: 454,25 TL

ebe giyim yardımı

Sağlık Personeli Giyim Yardımı Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek standart fiyatlar esas alınarak Sağlık personellerine verilen giyecek yardımı eşyalarının kışlık olanları Eylül ve Ekim aylarında verilirken, yazlık eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilmektedir. Bunları dışında mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık personelinin giyecek yardımı ise nakdi olarak değil ayni olarak yani kıyafet olarak verilmektedir.

sağlık personeli giyim yardımı

112 Komuta  ( İl Ambulans Servislerinde Çalışanlar) Giyim Yardımı Tutarları
Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)

saglik-personeli-giyim-yardimi

Ayni giyim yardımı tutarları 2023

Nakdi giyim yardımı tutarları 2023

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine dayandırılarak çıkarılan ve memurlara yapılacak giyim yardımını düzenleyen yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Hizmetli Giyim Yardımı 2023 Ne Kadar?

Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi olarak görev yapan diğer unvanlarda olduğu gibi hizmetli personel için giyim eşyası olarak şunlar verilmektedir: 

  1. Takım elbise,
  2. Ayakkabı 

olarak belirlenmiştir. 

Bu eşyaların tutarları ise;

  • Takım elbise 483,84 TL,
  • Ayakkabı 126,42 TL

Toplam 610,26 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Hizmetli giyim yardımı 2023

Sağlık Personeline Verilen Giyecek Yardımı Listesi

Editör: Haber Merkezi