Genel Sağlık İş Sendikası, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin iptali için hukuki bir adım attığını duyurdu. 29 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, belirsiz ve somut olmayan ifadelerin kullanılması nedeniyle aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin idarecilerin inisiyatifine bırakıldığını ifade eden Genel Sağlık İş Başkanı Dr. Derya Uğur, bu değişikliklerin aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

ANKA'ya konuşan Uğur şunları dile getirdi:

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Temmuz itibari ile Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından incelenmiş, iptali istemiyle dava açılması gerektiği kanaatine varılarak, Danıştay nezdinde ‘yürütmenin durdurulması’ istemli davamız açılmıştır.

‘Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi’ sebeplerinden birisi olarak düzenlenen yönetmelikte yer alan ‘Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması’ şeklindeki düzenlemeye, yine ‘Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi’ sebeplerinden birisi olarak düzenlenen yönetmelikte yer alan ‘Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi’ şeklindeki düzenlemeye, aile hekimlerinin disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair yönetmelikte yer alan ‘Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz’ şeklindeki cümlenin tamamının, aile sağlığı çalışanlarının disiplin cezası alması halinde teşvik ödemelerinin belirli bir süreyle yapılamayacağına dair yönetmelikte yer alan ‘Ancak bu ödeme uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz’ şeklindeki cümlenin tamamının, iptali istemiyle dava açmış bulunuyoruz.

'İŞ GÜVENCESİ YOK EDİLİYOR'

Yönetmelikte somut kriterlerden uzak, muğlak ifadeler kullanılması nedeniyle aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi idarecilerin inisiyatifine bırakılmakta ve sözleşmelerin devamı noktasında ön görülebilirlik ortadan kaldırılmaktadır. Kısacası aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok edilmektedir. Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki ön görülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir.

Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz olup, bu tedbiri almaya yetkili kişilerin sayısının birden çok olmasının objektiflikten uzak uygulamalara yol açacağı da görülmektedir. Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi en detaylı incelemeyi yaparak, sağlık çalışanlarının mağduriyetini giderebilecek nitelikte en detaylı davayı açmıştır.”

(HABER MERKEZİ)